A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Szlovén / Slovensko


Kratek opis knjižnice


 

Knjižnica Berzsenyi Dániel

H-9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

Madžarska

 

Spletna stran: http://www.bdmk.hu; www.vasidigitkonyvtar.hu
E-mail:             bdmk@bdmk.hu

 

Vodja knjižnice :  Éva Nagy

E-mail:                  evanagy@bdmk.hu

Telefon:  36-94-513-530

Fax:        36-94-513-531

 

Vzdrževalec

Generalna skupščina samouprave Železne županije in Mestna občina Szombathely

 

Leto ustanovitve: 1880

 

Storitve:

Osrednja zbirka in 5 podknjižnicFunkcije

Centralna knjižnica skupaj s svojimi  podknjižnicami ponuja celostne, diferencirane storitve (na osnovni in visoki ravni), ki se prilagajajo lokalnim in območnim potrebam.

 

-         Skladišče lokalnih zbirk

-         Arhivna knjižnica Železne županije

-         Domoznanski in zgodovinsko dokumentacijski center Železne županije in mesta Szombathely

-         raziskovalni center zbirk

-         osrednja knjižnica mreže knjižnic Občine Železne županije

-         narodni manjšinski in mobilni knjižnični center

-         poučna knjižnica

-         zbirka Državnega dokumentarno-oskrbovalnega sistema

-         zbiralno mesto publikacij Delovne skupnosti Alpok-Adria, Goethe Instituta in British Council

 


Stavba

Osnovna površina:    4.493 m2   

Bralni prostor :         1.702 m2

 

Knjižnica je zgrajena po načrtu Lászlója Medvedta in so jo predali 12. decembra leta 1970.  Leta 2001/2002 pa so jo obnovili in razširili iz državne pomoči.

 

 
Arhitekt, projektanti :                         István Kiniczky, Ernőné Tölgyesi
Oprema in notranja ureditev:               dr. Melinda Fülöp Lábdyné
Grafični oblikovalec:                            Ottó Tamás Sellyei


 

Sestava

Sestava knjižnične zbirke je sestavljena iz skoraj pol milijona knijg, periodike, avdio in slikovnih gradiv, filmov, not in rokopisov.
Število periodike, ki je naročena za eno leto, je približno 500.

Posebna zbirka : Savariensia domoznanska in lokalnozgodovinska zbirka


 

Katalogi

-        Katalog po abecednem redu in strokovni katalogi (o knjigah, periodikah, gramofonskih ploščah in kasetah, videokasetah in diafilmih)

-       Bibliografski katalog o zbirki Savariensia, od leta1991 na računalniku, od leta 2002 in integriranem sistemu Olib.

-        OPAC: skladbe od leta 1997, skupni porast osrednje knjižnice od leta 1999. Poteka retrospektivna konverzija rekordov prejšnjih nakupov.

 

Poteka retrospektivna konverzija rekordov zbirke Savariensia, starih knjig in partitur.

 

 

Delovni čas osrednje knjižnice

 

Oddelek za odrasle,  Glasbeni in medijski oddelek :

Ponedeljek      12.00 - 19.00

Torek - petek  10.00 - 19.00

Sobota           10.00 - 17.00

 

Mladinska knjižnica:

Ponedeljek    12.00 - 19.00

Torek-petek  10.00 - 19.00

Sobota         10.00 - 17.00

 

Časopisni oddelek v pritličju:

Ponedeljek-petek    8.00-19.00

Sobota                  8.00-17.00

 

 

Uporaba knjižnice in storitve

 

Pritličje : brez registracije, brezplačno

-         Ćasopisni oddelek : sveži državni in lokalni dnevniki in tedniki se lahko berejo od 8. ure

Garderoba : obvezna za uporabo zgornjih prostorov knjižnice

Informacija:  stranka s pomočjo knjižničarke dobi informacije o pogojih uporabe knjižnice, se vpiše, in lahko dobi izkaznico za štiri leta.

     

      Naša kavarna „Szindbád” čaka naše goste in jim ponuja osvežitev v prijetnem  

      okolju.

-         Razstavna dvorana :  V pritlični predavalnici ponujamo prostor za razstave, prireditve. Prvo nadstropje

-          Pri pultu za registracijo je možnost za posojanje in vrnitev dokumentov iz vseh oddelkov knjižnice.  Tu je tudi možnost za fotokopiranje, naročilo in prijava na delo z računalnikom. V tem prostoru  lahko uporabniki izbirajo med  leposlovno in poljudnoznanstveno literaruro, tujejezičnimi knjigami in zabavno literaturo. Informacijski  kotiček British Council ponuja publikacije, ki vsebujejo splošne, izobraževalne in turistične informacije iz Velike Britanije. Goethe institut nam je podaril slovnične knjige, kasete, izobraževalna gradiva, publikacije o nemški kulturi in družbi, ki so na razpolago tudi na tem nadstropju. Oddelek se lahko obiskuje le z veljavno člansko izkaznico ali z dnevno vstopnico za raziskovanje.

-         Mladinski oddelek : Že od rojstva čakamo otroke in njihove starše ter obiskovalce, ki se zanimajo za mladinsko literaturo v prijetnem okolju s knjigami, igrami, glasbo in raznimi programi. Vsak otrok do 14. leta starosti je lahko član knjižnice brez plačevanja članarine, če prinese pisno dovoljenje staršev.Drugo nadstropje

-  Čitalnica: bralcem je na razpolago okrog 10.000 priročnikov, leksikonov, slovarjev po znanstvenih področjih. Najbolj sveže informacije se lahko iščejo s pomočjo podatkovnih baz in strokovnih revij. Bralci lahko naročijo tudi zbiranje gradiv ter raziskovanje literature, teme in spremljanje določene teme. Za nemoteno delo zagotavljamo posebni raziskovalni prostor.

-  Zbirka Savariensia: domoznanska in lokalnozgodovinska zbirka. Ta literatura o Železni županiji vsebuje več kot 12.000 dokumentov, ki se lahko poleg katalogov iščejo v podatkovnih bazah ( VAS, Literatura Železne županije 1965-2000. CD-ROM).

-  Glasbena in medijska zbirka: ponuja pestro izbiro resne in popularne glasbe oziroma gibljivih slik. Izposojajo se lahko plošče, kasete, video- in DVD filmi, slovnične vaje, note in avdio knjige.

 

Tretje nadstropje: tu se nahaja skladišče knjig in revij. V tem prostoru hranimo starejše številke dnevnikov, tednikov, magazinov in strokovnih revij ter odvečne izvode leposlovne in strokovne literature. Za naročilo teh gradiv je treba izpolniti naročilnico.


 

Storitve

-         Izposoja z elektronskim evidentiranjem, v lokalni mreži (knjige, revije, plošče in kasete, diafilmi, videofilmi, CD-ji in DVD-ji)

-         E-posredovanje

-         Prednaročilo

-         Medknjižnična izposoja

-         Uporaba gradiva v čitalnici

-         Uporaba interneta in programa za urejanje besedil

-         Svetovanje, informiranje

-         Fotokopiranje

-         Prireditve (predavanja, ankete, razstave)

-         Publikacije (kurentne in retrospektivne bibliografije)

-         Sprejemanje centralnih storitev

-         Socialne storitve: izposoja od doma, izposoja avdio knjig in predvajalnikov
 

Periodične publikacije

Književnost v Železni županiji. Bibliografija in repertorij

Obvestilo knjižnic Železne županije

Biografske serije iz Železne županije


 

Lastne podatkovne baze

     -     Podatkovna baza VAS (domoznanska literatura Železne županije) 1990-

Literatura Železne županije. Bibliografija in repertorija 1965-2000. (CD-ROM), online : OPAC

Elektronski katalog: OPAC

Spletna stran vsebin:  http://www.bdmk.hu 


 

Območne storitve 

Knjižnica Dániel Berzsenyi poleg svojih javnih knjižničnih nalog – s sodelovanjem mestnih knjižnič – s posredovanjem dokumentov in informacij, metodičnimi dejavnostmi, strokovnim svetovanjem, raziskovalnim in razvojnim delom prispeva k uspešni dejavnosti pokrajinskih knjižnic. Organizira sodelovanje med knjižnicami (razvojni načrti, prireditve), po potrebi posreduje državne storitve mestnim in občinskim knjižnicam.

 

Uveljavitev teh nalog znotraj ustanove – s sodelovanjem z drugimi organizacijskimi enotami koordinira Sekretariat za strokovno svetovanje.


 

Sodelavke

Tiborné Németh         glavna svetovalka, regionalna koordinatorka

Boglárka Léber            knjižničarka

Kitti Vámos Virághné    knjižničarka

 


 

Kontakt

Knjižnica Berzsenyi Dániel

H-9700 Szombathely, trg Dr. Antall József 1.

Telefonska številka : 94/513-539

Elektronska pošta : szet@bdmk.hu

 

Posredovanje dokumentov

Naša knjižnica zagotavlja dostopnost do dokumentov, ki jih ni na razpolago v knjižnici prosilki. Željeni dokument lahko posredujemo v originalu, kopiji ali elektronski obliki. Izposoja originalnih dokumentov je brezplačna, ob vrnitvi pa poštne stroške plačuje knjižnica prosilka. Rok izposoje je en mesec. Rok se lahko podaljša enkrat, če ni naročila za dokument. Pri posredovanju kopij knjižnica prosilka plačuje poštne stroške in stroške fotokopiranja. Knjižnicam, ki spadajo k Združenju sombotelske mikroregije, ni treba plačati poštnih stroškov za medknjižnično izposojo, saj te stroške krijemo iz normative potujoče knjižnice. Storitve za te občine opravlja Sekretariat za strokovno svetovanje.

 


Izobraževanje, izpopolnjevanje

Naša knjižnica skrbi za izvenšolsko knjižničarsko izobraževanje in izpopolnjevanje.  Organizira 40-urno osnovno knjižničarsko usposobljanje. Delno v okviru mobilnih knjižnicarskih storitev, delno pa v okviru natečajev organiziramo brezplačne računalniške in internetne tečaje v majhnih naseljih županije.

 

 

Pokrajinska mobilna knjižničarska stroritev

V skladu s sporazumom o sodelovanju, ki smo ga sklenili leta 2005 z Združenjem sombotelske mikroregije, nudimo strokovne in tehnične storitve, s pomočjo katerih pripomoremo h knjižničarski dejavnosti majhnih naselij. Kupujemo, razdeljujemo in dostavljamo nove dokumente in zagotavljamo premikanje teh gradiv med knjižnicami. Ob dostavi sproti skrbimo za gradiva, sortiramo zastarela gradiva, ki jih eventuelno damo tudi vezati. V pokrajinskih službah skrbimo za knjižničarsko dokumentiranje, o evidentiranju podatkov v zvezi s  prometom ter oskrbujemo te službe z obrazci, ki so potrebne za evidentiranje statističnih podatkov.

Evidentiranje nabavljenih dokumentov poteka v okviru knjižničnega integriranega sistema OLIB 7.5 in zagotavljamo tudi iskanje v tem sistemu na naši spletni strani (http://www.bdmk.hu).

Poleg oskrbe z dokumenti zadostujemo tudi informacijskim potrebam prebivalcev, posredujemo storitve  madžarskega knjižničarskega sistema. Po zahtevi zagotavljamo domoznanske informacije na navadni in/ali elektronski način (zbirka podatkov Literatura Železne županije v elektronskem katalogu: http://www.bdmk.hu, http://www.vasidigitkonyvtár.hu), organiziramo medknjižnično izposojo v določenih naseljih. (94/513-539, szet@bdmk.hu

Sodelujemo v organiziranju, posredovanju in prirejanju knjižničarskih prireditev, pripravljamo informacijska gradiva, ki promovirajo naše ustanove.

 

Na podlagi predhodnega usklajevanja in ocenjevanja potreb organiziramo računalniške tečaje in tečaje uporabe interneta ter prireditve in dejavnosti za otroke. 

 

Iz 39 naselij mikroregije Szombathelya imamo 33 partnerskih mobilnih knjižnic: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gyanógeregye, Horvátlövõ, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbõd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát.

   

 

Koordinacija

V delavnici Knjižnice Dániel Berzsenyi organiziramo usklajevanja o strokovnih  programih in tudi debate s sodelovanjem sodelavcev županije in regije v prid uglašenim delom. Temu cilju služi tudi periodika Obvestilo knjižnic Železne županije, ki izhaja vsake tri mesece.

Vsako leto dvakrat-trikrat povabimo vodje mestnih knjižnic županije na posvet, na katerem se ukvarjamo o vnaprej določeni temi, ali se posvetujemo o aktualnih nalogah (skupni programi, natečaji, strokovna izpopolnjevanja, statistika).

S pomočjo centralno sestavljenih obrazcev zbiramo, pregledujemo in seštejemo letne podatke o storilnosti pokrajinskih in strokovnih knjižnic v županiji, in te podatke posredujemo Knjižničarskemu Institutu.

O bistvenih podatkih glede zbirk in prometa knjižnic Železne županije dajemo informacije na naši spletni strani pod menijem „Informacije javnega značaja”.

K zahtevi za povečanje zanimanja priložimo podatke o množitvi zbirk pokrajinskih knjižnic, ki so na seznamu javnih knjižnic.


 

Vezava, množenje, sestavljanje publikacij

V naši delavnici za vezavo knjig vežemo poškodovane knjige na novo, ter vežemo   in urejamo revije..

Če imamo proste kapacitete, vežemo knjige tudi za druge knjižnice.

Naša tiskarna na podlagi predhodne ponudbe sestavlja in množi naročene manjše publikacije (vabila, javna sporočila, plakati, prospekti).

Za knjižnice, ki spadajo k mikroregiji, se vezava knjig, sestavljanje in množenje financira iz normative potujoče knjižnice.

 

 

Narodnostne knjižničarske storitve

Pristojnost narodnostnega strežnega sistema se na podlagi 2. odstavka (točka c)  66. člena CXL. Zakona iz leta 1997 sega na celotno področje županije. To pomeni, da na podlagi ljudskega štetja iz leta 2001 oskrbujemo 4260 oseb. Na nemškem, slovenskem in hrvaškem jezikovnem področju funkcionira strežni sistem, romsko literaturo pa zbiramo v centralni zbirki.

K manjšinskem strežnem sistemu ustanove spada 17 naselij: 7 hrvaških (Felsőcsatár, Horvátlövő, Horvátzsidány, Narda, Ólmod, Peresznye, Szentpéterfa), 5 nemških (Kiszsidány, Pornóapáti, Rábafüzes, Rönök, Vaskeresztes), 1 nemško/slovensko (Alsószölnök), 4 slovenska (Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Rábatótfalu, Szakonyfalu).

Pri organizaciji oskrbe naselij z dokumenti, pisanih v materinščini, skrbimo za nabavo publikacij tako v knjižnem jeziku kot narečju.

 


Prireditve

Z organizacijo, koordinicijo naslednjih predavanj in delavnic se ukvarjamo letno ali sproti, na podlagi potreb posameznih naselij.

 
 

Knjižničarski vaški dan  – Železna županija

V seriji prireditev, ki smo jo začeli leta 2006, po eni strani prebivalcem določenih naselij predstavljamo sistem večstranskih knjižničarskih storitev, ki jih ponujajo županijske in mestne kjižnice, po drugi strani pa se  pridružimo vsakoletni jesenski prireditvi

Informatične in knjižničarske zveze z naslovom  vsako leto nastopeno  k jesenski seriji Knjižnične Zveze s naslovom „Sodelovanje knjižnic v prid družbi”.

 

Skrinja pravljic

Jeseni leta 2006 se je začela serija otroških programov Knjižnice Dániela Berzsenyi. Delavnica, na kateri sodelujejo predvsem učenci nižjih razred,  se izvaja s pomočjo Sombotelske mikroregije.  

Skrinja pravljic je sestavljena iz 14 pravljic, med katerimi so tako madžarske ljudske pravljice kot klasične zgodbe iz svetovne literature. V okviru delavnic  skupaj z učenci obdelujemo pravljice, s številnimi  nalogami, igrami, ugankami vred ter skupaj oblikujemo – z raznimi rokodelskimi tehnikami -  like iz pravljic.

Stalne elemente skrinje pravljic po predhodnem usklajevanju damo na razpolago tudi  ostalim knjižnicam v županiji. Nabava manjkajočih sredstev in materialov je naloga knjižnice, ki nas zaprosi za storitev. 

 

Knjižničarski dan Železne županije

Od leta 1995 redno organiziramo strokovni dan za knjižničarje Železne županije v aktualni temi v različnih prizoriščih. To je dobra priložnost za gostiteljsko knjižnico za predstavitev.


 

Praznični teden knjig

Ob določenih datumih, ki jih določa Združenje madžarskih založb – v primeru aktivitete partnerskih knjižnic – z upoštevanjem razpisnih možnosti – organiziramo literarna srečanja, podpisovanje knjig in druge programe, ki se navezujejo na literaturo ali branje.

  

 

Izbiranje iz kulturnozgodovinskih vrednot

Sodelavci so sestavili serijo predstav likovnih gradiv v različnih temah. To priporočamo za izredne učne ure, majhnim skupnostim, upokojenskim klubom, v več temah:

Arboretumi, Biblija, Transilvanija, Gradovi, Cerkve


 

Digitalni arhiv občin v Železni županiji

CD-ROM ponuja domoznanski pregled nad zgodovino naselij na podlagi zbirke Savariensia knjižnice Berzsenyi Dániel. Sestavljalka serije: dr. Márta Toldi Pallósiné, sestavljalec: Ádám Czupy. V zadevnih naseljih predstavljamo zbrano gradivo, in funkcioniranje podatkovne baze v okviru prezentacij.

V seriji z naslovom Digitalni arhiv železnožupanijskih občin smo pripravili: arhiv naseljih Gencsapáti, Vép, Rum, Táplánszentkereszt, Torony, Vasszécseny, Sorkifalud, in Ják.


 

Drugi programi za otroke

Po potrebi in v skladu s finančnimi zmožnostmi organiziramo lutkovne predstave, literarna srečanja in kvize.

 

  

Strokovno svetovanje

Na prošnjo ponujamo pomoč knjižnicam in občinam, ki vzdržujejo te knjižnice pri raznih vprašanjih  glede gradnje, opremljanje in delovanja knjižnice.  Ocenjujemo razvojne in preureditvene načrte ter  strokovne programe.Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-06-05 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap