A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum és oldaltérkép Kapcsolatfelvétel
Programok
Rendezvények
Könyvtár másként
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
OPAC - Mobilra
Vasi Digitális Könyvtár
Vasi Könyvtári Portál
Városi fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Olvasókör 2016-2018
Olvasókör a BDK-ban

2008 őszén a BDK könyvtárosai és „egy maroknyi lelkes, könyvtárunk holdudvarához tartozó olvasó megalakította a BDK Olvasókörét”. Azóta is havi rendszerességgel találkozunk egy csésze tea és némi aprósütemény mellett, hogy aktuális, közösen kiválasztott olvasmányunkról beszélgessünk.
A körben szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 
A BDK Olvasókörének következő találkozója:
2018. november 22. (csütörtök) 17 óra
Csehov: Dráma a vadászaton


 A BDK Olvasókörének korábbi találkozói  

2018. október 19. (péntek) 17 óra
Annie Proulx: Kikötői hírek


Egy ​csomó különc alak él egy lehetetlen helyen, mind úgy tesznek, mintha ők volnának a világ közepe, s mire az olvasó befejezi a könyvet, rájön, hogy tényleg ők a világ közepe. A helyszín Új-Foundland, ez az eső, hó, jég, vihar és ár verte sziget, melynek partjainál hajdan még a Titanic is elsüllyedt. Ez a sziget olyan terméketlen, hogy mindent, még az alapvető élelmiszereket is importálnia kell. Annyira az isten háta mögött van, hogy lakóinak napi szórakozása a vérfertőzés, a családtaggyilkolás és az öngyilkosság. A világ híreiből csak arra kíváncsiak, amit a helyi lap riportere recsegő rádióján befog és zanzásítva közöl. Igazából a Kikötői hírek rovatra sincs szükség, mégis ezt bízzák a kétbalkezes Quoyle-ra, a mű antihősére, aki nagynénje rábeszélésére hagyja ott New Yorkot és települ vissza ősei szülőföldjére...

A könyv oldala a moly.hu-n
 

2018. szeptember 19. (szerda) 17 óra
Nyári olvasmányok

Háy János
Fotó: Valuska Gábor2018. május 24. (csütörtök) 17 óra
Háy János: Titok

Az ajánlott írás a Szombat oldalán

2018. április 26. (csütörtök) 17 óra
Margaret Atwood: A szolgálólány meséje


A ​regény – egy orwelli ihletésű disztópia – egy jövőbeli, vallási fundamentalista államban játszódik, ahol a főhősnőt csupán azért tartják becsben, mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége az atomerőművek által okozott sugárszennyezést követően is megmaradt. Az ultrakonzervatív Gileád Köztársaság – a jövő Amerikája? – szigorú törvények szerint él. A megmaradt kevéske termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy az ott beléjük vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály gyermekeit. Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő Serena Joy és pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön...

A könyv oldala a moly.hu-n

2018. március 22. (csütörtök) 17 óra
Vámos Miklós: Szitakötő

Nemzedékünk regénye, Vámos Miklós Szitakötő című legújabb könyvének alcíme tökéletesen összegzi a regény főbb mondanivalóját, valamint a fontosabb írói motivációkat a könyvvel kapcsolatban. (Talán pontosan ebben az alcímben fogalmazódik meg mindaz, ami miatt nekem személy szerint rettenetesen nehéz erről a könyvről írnom, pedig amióta csak elolvastam együtt lélegzek a regény soraival, és nem telik el úgy nap, hogy ne jutna eszembe belőle egy-egy epizód, gondolat, hogy ne idézném fel azt a nosztalgiával vegyes keserédes, mégis mérhetetlen szomorúságot, amelyet olvasása közben éreztem. No, de minderről majd bővebben később.) A Szitakötőben ugyanis Vámos Miklós az alcímnek megfelelően nem kevesebbre vállalkozik, minthogy egy nemzedék, történetesen a saját generációjának történetét elmesélje. Teszi ezt úgy, hogy nyolc ember különleges barátságán keresztül ad látleletet a magyarországi viszonyokról 1957-től, nos, hogy meddig az maradjon titok.

 Tovább olvasom az ekultura.hu-n
 

2018. február 22. (csütörtök) 17 óra
Dosztojevszkij: A szelíd teremtés


Dosztojevszkij ​önmagát elsősorban regényírónak tekintette. Nagylélegzetű, sokkötetes regényeibe igyekezett belesűríteni mindazt, amit ellentmondásos koráról meglátott, amit az ember sorsáról és lehetőségeiről gondolt. Ám a nagy művekkel egyidőben kisebb terjedelmű írások is születtek. Bár kisregényei, elbeszélései – az érdekes tartalom mellett – belsőleg egységesek és szerkezetileg nagyon tiszták, az író életében kevesen figyelnek fel rájuk. Napjainkban a kutatók – és az olvasó is – gyakran vélekednek úgy, hogy éppen ezek Dosztojevszkij legtökéletesebb alkotásai...

A könyv oldala a moly.hu-n

2018. január 23. (kedd) 17 óra
Egressy Zoltán: Portugál


Fülszöveg:
Egressy érett drámaíróként robbant be a hazai irodalmi és színházi életbe. Színművei többnyire zárt, szűk terekben játszódnak, a kisközösségek tajgai boldogulni vágyó, érzékeny lelkű álmodozók. Az összezártság és egymásra utaltság nyomasztó légköréből menekülni próbálók számára az illúziók megmaradnak, a hősök azonban kudarcot vallanak. A Szép Ernő-díjas író groteszk humora elevenséget, érzékenysége lírai felhangot kölcsönöz szövegeinek, amelyekben kíméletlen őszinteséggel vall mindannyiunkat foglalkoztató, titkos, bensőséges dilemmáinkról.
Egressy pompás figuráit mélyről fakadó szenvedélyek mozgatják: vágy, rajongás, szerelem büszkeség, melankólia. Jellegzetesen közép-európai életüket reményvesztett, keserű tragikomédiaként élik, és kiderül az is, hogy amit távol, másban, máshol keresnek, valójában bennük lakik.

 

2017. december 13. 17 óra
Szabó Magda: Ókút
Szabó Magda: Katalin utca


Szabó ​Magda írja regényéről: „A Katalin utca, ahol valaha három szomszédos család gyermekei növekedtek, szerették egymást, veszekedtek vagy meghaltak, nemcsak egy képzelet szülte utca, hanem szimbólum is: az ifjúság és a bűntelenség jelképe. Ezért vágyódnak vissza belé azok, akik valamikor ott laktak, azt remélve, hogy problémáik megoldódnak, útjaik végre célba vezetnek, ha újra a Katalin utcából indulnak el reggelenként. Hasztalan sóvárgás: a három család egyike elpusztult – hogyan, miért, majd meglátja az olvasó –, nélküle pedig nincs, nem lehet ismét a Katalin utca; az életben maradottak sosem térhetnek vissza sem az ifjúság tovaszállt idejébe, sem abba a biztonságba, amit a bűn nélküliség tudata jelent…” 

A könyv oldala a moly.hu-n

 

2017. november 9. (csütörtök) 17 óra
Albert Camus: Közöny - és új fordítása: Az idegen


„E kis könyv minden lapjáról a szegény és magányos nagyvárosi fiatalság szűkszavú s mégis oly beszédes, tömör és izzó lázongása, panasza és vágya száll fel – panasza e civilizáció megalázó rendje ellen, s vágya egy nyíltabb, szabadabb és igazibb élet után… Az, aki Meursault történetét tisztán emberi távlatban nézi, a kisember lelki nyomorát, magányát, elidegenülését érzi benne, azét a mai kisemberét, aki távlattalanul él a mában, emlék nélkül, reménység nélkül, mélyebb emberi kapcsolatok, komolyabb feladatok nélkül, s aki sejti, hogy börtönben él, s nem tud vagy nem akar szabadulni. Sorsa nem egyéb, mint sok száz és sok ezer hasonló kis életének pattanásig feszített szimbóluma, végletesen logikus és kérlelhetetlen beteljesülése.”

A könyv oldala a moly.hu-n

2017. szeptember 21. (csütörtök) 17 óra
Nyári olvasmányok

 
 

2017. május 25. (csütörtök) 17 óra
Krúdy Gyula: Bukfenc


"A Bukfenc és Az útitárs nem a remélt boldogsáról szól, hanem arról, hogy az álmok beteljesületlenek maradnak, arról, hogy a tiszta érzelmeknek nincs helye, az ártatlanságnak nincs értéke sem a budapesti embervásárban, sem pedig a múltjukba temetkező felvidéki városkák tisztes polgári világában" - olvasható a Krúdy két kisregényét tartalmazó kötet hátoldalán.
Az 1917-ben írodott Bukfenc idején a szerző a nálánál több mint húsz esztendővel fiatalabb lánnyal élete megújítását tervezte, ám furcsa módon mégis éppen ekkor született meg ez az elégikus hangú történet az ifjú lány és az idősödő férfi szerelméről, amely a lírai hangvétel ellenére kegyetlenül illúziótlan. A leányanyaként gyermeket szülő Gyöngyvirág sorsával azt példázza, hogy bár szerelem nélkül nem érdemes élni, a szerelem magában mégsem lehet életmegoldás.
Az útitársnak a témája szintén a szerelem, szereplői a kisváros kispolgári erkölcseinek normáit látszólag betartó, de belülről és a gyakorlatban azt folyvást áthágó szépasszonyok, és a közéjük csapodó férfi, akinek a magányosságát, jellegzetes életérzését az író szinte burjánzó képözönnel, hasonlatokkal, impresszionista "foltokkal" ábrázolja. Krúdy mindkét kisregényében a századeleji kispolgári, nemesi erkölcsök bomlását, sajátos elbeszélő módszerével, áttetszően lírai írásművészettel mutatja be."


Forrás: Legeza Ilona könyvismertetője


Krúdy Gyula: Bukfenc című műve a Magyar Elektronikus Könyvtárban

2017. április. 20 (csütörtök) 17 óra
Száraz Miklós György: Lovak a ködben

A Lovak a ködben egy rendkívül élvezetes, történetközpontú regény, amely egy egyfajta nevelődési regénybe oltott love story, rengeteg melléktörténettel (amelyek azonban korántsem mellékesek). Márta, a szlovákiai magyar lány egy felvidéki kisvárosból érkezik tizennyolc évesen Budapestre továbbtanulni; az ő egyetemi éveit követjük nyomon majd’ ötszáz oldalon, és akinek érzelmei ezen idők alatt olyan széles skálát járnak be, hogy azt zongorázni lehetne. El kell szakadnia szeretett apjától, beilleszkednie az idegen nagyvárosba, megismerni a nagy szerelmet, barátságokat kötni, számára fontos embereket elengedni – és ezenközben mindenhol ott hullámzik a velünk, bennünk élő Trianon.

Tovább olvasom az ekultura.hu-n

2017. március 2. (csütörtök) 17 óra
Grecsó Krisztián: Jelmezbál


Két lányt holtan találnak a faluban valamikor az 1960-as években. A harmadik még él, amikor rábukkannak, de mire odaér az orvos, a sebesült lány eltűnik. Szerelme, a fiatal rendőr évtizedek múlva, Budapesten, egy különös találkozás után jön rá az igazságra. E talányos bűnügyi történetből bomlanak ki egy családregény mozaikjai.  A Jelmezbál napjainkig nyúló történetének szereplői unokák, nagymamák, asszonyok – nők. Élik az életüket, keresik egymást, önmagukat vagy épp a vér szerinti anyjukat. Elköltöznek, visszatérnek, szerelem, árulás, alakoskodás, hit és féltékenység van az életükben. Sok elmaradt ölelés, és szerencsére még több olyan, amelyik nem maradt el. Grecsó Krisztián új könyvének fejezetei önmagukban is kiadnak egy-egy képet, mintha mindegyik történet más családtag vagy szomszéd élete lenne. Az utak keresztezik egymást, és végül, bármennyire is összekeveredtek térben és időben a darabkák, összeáll a nagy, drámai egész.


2017. január 26. (csütörtök) 17 óra
Paula Hawkins: Lány a vonaton

Rachel életét a totális monotónia jellemzi. Még a vonatút is, amit reggelente megtesz, mint minden alkalommal ugyanolyan lenne, ugyanakkor, ugyanúgy vált a jelzőlámpa, ugyanolyan sebességgel hajt a szerelvény, s ő ugyanazt látja az ablakból. Az egyik házat, ami mellett elhaladnak napról napra, Rachel valamiért figyelni kezdi - talán azért, mert a benne élő pár (akiket magában el is neveznek Jessnek és Jasonnak) olyan kiegyensúlyozottnak, boldognak tűnik, amire neki nincs esélye. Aztán egy nap váratlan dolog történik: míg a vonat szokatlan módon megáll, Rachel szemtanúja lesz valaminek, ami nem rá tartozik. Kisvártatva kiderül, hogy a nő, akit magában Jessnek nevezett (valójában a neve Megan) eltűnt, s helyét a férfi oldalán egy másik asszony, Anna foglalta el. Rachel megszállottja lesz a rejtélynek...

Forrás: 

2016. november 24. (csütörtök) 17 óra
Salamov: Kolima


"Salamov lágertapasztalata keserűbb és hosszan tartóbb volt az enyémnél. Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennünket.”
/Alekszandr Szolzsenyicin/

„A XIX. századi orosz humanista írók lelkét nagy bűn terheli, a XX. században az ő zászlajuk alatt kiontott emberi vér bűne… Valamennyi terrorista tolsztojánus és vegetariánus volt, valamennyi fanatikus az orosz humanisták tanítványa. És e bűn alól nincs feloldozás…”
/Varlam Salamov/

A BDK Olvasókörének következő találkozója:
2016. október 20. (csütörtök) 17 óraDragomán György: A főkönyvtáros

Dragomán György: Vineta - padlizsán

2016. szeptember 22.. (csütörtök) 17 óra
Mit olvastunk nyáron?

 
 

2016. június 23. (csütörtök) 17 óra
Murakami Haruki: Férfiak nő nélkül


Ezúttal Murakami Haruki egyik legfrissebb, hazájában, Japánban tavaly kibocsátott novellagyűjteményével örvendezteti meg a szerző hazai rajongótáborát a Geopen Kiadó. Kisprózai írásai most sem okoznak csalódást: a különös, minimalista, eltéveszthetetlen stílus (köszönhetően Nagy Anita kiváló fordításának) ugyanúgy jellemzi elbeszéléseit is. Írásaiban egy tipikus Murakami-karakter jelenik meg több variációban: a melankolikus, már-már kiüresedett, értelmiségi férfi, akit vagy már elhagyott, vagy épp elhagyni készül a nő, így idézve meg az életükben egyre intenzívebben növekvő magányt.
 

2016. május 25. (csütörök 17 óra)
Biblioterápiás foglalkozás Simon Veronikával

 
 

2016. április 28. (csütörtök) 17 óra
Schäffer Erzsébet: Egyszer volt - történetek, találkozások


"Csukott szemmel feküdt a lány az intenzív osztályon. Hónapokig. A fiú mindennap meglátogatta. Mit csináltál ott?, kérdeztem. Fölhúzza a vállát. Mellette voltam, mondta. Mindennap?, kérdezem. Igen, válaszolta, beszéltem hozzá, míg föl nem nyitotta a szemét….
Ülünk egymással szemben. Szaggatottan, szünetet tartva beszél a fiú. Kerek mondatokban. Az olyan emberek fogalmaznak így, akik már sok mindent végiggondoltak. Sokat láttak. Nem ijedtek meg. És gazdálkodni tudtak a reménnyel, amit soha nem veszítettek el. Huszonegy éves. Figyelem, ami az ismerős benne a nemzedékéből. Nem találok sok azonosságot. De az is lehet, hogy nem ismerem jól a nemzedékét."


Tovább olvasom

2016. március 24. (csütörtök) 17 óra
Rozán Eszter: Amanda

De nemcsak a stílus, a főszereplők is ugyanazok, persze újakkal kiegészülve - ismét színre lép Robi, Edgár, Bea, a súlyos betegséggel küszködő Opál, és a tehetséges nyomozó, Kovács felügyelő is -, mindössze a körítést szolgáló bűnügyi sztori más. A történet ezúttal Írországban játszódik. Itt él és dolgozik Edgár pár hónapja - akárcsak a gyönyörű, titokzatos és zárkózott Amanda, aki ugyanabban a szállodában, a Vörös Szarvasban vállal munkát. Ebbe szövődik bele az állását épp elvesztő Lilla, s a többiek - Opál, Lívia, Bea és mások - sok szálon futó, mégis egységbe szövődő sztorija...

2016. február 18. (csütörtök) 17 óra
Tóth Krisztina: Akvárium

Kortárs költészetünk egyik meghatározó alakja, Tóth Krisztina Ünnepi Könyvhétre megjelent regényével bizonyítja, prózában is kitűnő. Bereményivel szólva az ötvenes évek szűk levegőjében játszódik a történet, melynek szereplői, az örök vesztes, lumpen kommunista, Klárimama, a negyvenes évek végén örökbefogadott lány, Vera, gyermeke, Vica, a férje, Lali, a maszek és az egész körgangos, háztömbnyi prolitelep lakói. Valamennyien lelki árvák, az egyetlen, bizalommal elfogadható életállapotot a szeretethiányban lelik meg...

2016. január 21. (csütörtök) 17 óra
Kun Árpád: Boldog észak


Aimé Billion különös keverék: felmenői között találunk vietnamit, jorubát, és franciát is. Nem csoda, hogy Aimé bármerre is jár a világban, mindenhogy valahogy magányosnak, kirekesztettnek érzi magát: Európában színes bőrű, Afrikában fehér bőrű. Nem találja a helyét a nyugat-afrikai Beninben sem, ahol hosszú éveken keresztül dolgozik ápolónőként egy francia alapítású kórházban. A változás szelét egy szerelem hozza el az életébe...


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Képgalériák
Archívum
Gyakori kérdések
Fórum/vélemény
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum és oldaltérkép | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2018-11-19 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap