A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Könyvtárhasználat és szolgáltatások
Emeletről emeletre
Könyvtárhasználat
Szolgáltatások A-Z
Térségi szolgáltatások
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Szolgáltatások A-Z
Általános és szaktájékoztatás
A könyvtár használatának szabályairól és igénybe vehető szolgáltatásairól, valamint a nyitva tartásról, beiratkozásról a földszinti pultnál kaphatnak információt a betérők.
 
Az állományunkban való tájékozódást a terekben elhelyezett elektronikus katalógusok mellett tájékoztató könyvtárosok segítik. Az első emeleti kölcsönző tér tájékoztató pontjánál szolgálatot teljesítő kollégánk konkrét dokumentum keresésében, és adott téma irodalmának feltárásában is rendelkezésre áll.
 
Az olvasóteremben a könyvtáros kézikönyvek, helyi hozzáférésû és interneten elérhető adatbázisok használatával támogatja a kutatók munkáját. Kérésre térítés ellenében irodalomkutatást vállalunk.
 
Helyismereti gyûjteményünkben a helyi vonatkozású állományt gondozó könyvtárosok szakavatott segítséget nyújtanak számítógépes adatbázis, bibliográfiák, lapkatalógus és fénylyukkártya segítségével.
 
Levélben és telefonon történő megkeresésre a nyilvántartott használói körön kívüli érdeklődőnek is adunk felvilágosítást, tájékoztatást.
 
Olvasó vagy egyéb felhasználó /intézmény, vállalkozás, egyéb jogi személy/ kérésére a könyvtár irodalomkutatást vagy témakutatást végez. A szolgáltatás térítésköteles, alapdíját és a bibliográfiai tételek díját az évenként megállapított díjtáblázat tartalmazza.
 
Könyvtári tagok vagy jogi személy számára témafigyelést is végzünk meghatározott, szerződésben rögzített feltételek alapján. A szolgáltatás alapdíját az éves térítési díjtáblázat tartalmazza. A megrendelő a szerződésben meghatározott módon és időközönként kapja kézhez a találatok listáját, másolatát.


 

részletek>>>
Helybenhasználat
Audiovizuális szolgáltatás
A Zenemű- és médiatárban, kellemes környezetben lehetőség van a hangzó dokumentumok helybenhallgatására. A kölcsönözhető és a nem kölcsönözhető hangzó anyag egyaránt meghallgatható. Az olvasó választhat, hogy önállóan, vagy könyvtárosi segítséggel szeretne zenét hallgatni. Az önálló hallgatáshoz 2-2 CD lejátszó és kazettás magnó áll az olvasók rendelkezésére. A stúdió sarokban a könyvtárosi közreműködéssel (a könyvtáros kezeli a lejátszó készülékeket) történő zenehallgatáshoz kényelmes fotelek állnak rendelkezésre.

Az általános olvasóteremben lehetőség van a NAVA, a Nemzeti Audiovizuális Archívum használatára.
A Nemzeti Audiovizuális Archívum 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait. A gyűjteményt egy zárt hálózaton belül a nyilvánosság számra hozzáférhetővé teszik az ún. NAVA-pontokon keresztül; ilyen NAVA-pont könyvtárunk is.

Általános olvasóterem
A könyvtár második emeletén elhelyezkedő gyűjtemény az elmélyült tanulásra, kutatásra vágyóknak biztosít nyugodt környezetet és megfelelő eszközöket.

Itt állományunk nem kölcsönözhető részét találhatja meg: lexikonokat, kézikönyveket, enciklopédiákat, szótárakat, művészeti albumokat. Válogathat a legfrissebb szak- és tudományos folyóiratokból, és itt kérheti a korábbi évek számait.

Lehetőséget kínálunk munkájához az önálló anyaggyűjtésre interneten elérhető, ill. helyi hozzáférésű adatbázisokból. Az eligazodásban, szakszerű kereséssel könyvtáros segíti munkáját. Kérhet tájékoztatást, adott témában anyaggyűjtést, irodalomkutatást (utóbbit díjazás ellenében).

Hírlapolvasók
A földszinti hírlapolvasó regisztráció nélkül látogatható, itt elolvashatja a legfrissebb napilapokat és a legnépszerűbb magazinokat.
Az első emeleten a kölcsönözhető állomány mellett elhelyezett napilapok, hetilapok, színes magazinok széles választékát kínáljuk beiratkozott olvasóinknak.
Az olvasóteremben a legfrissebb szakfolyóiratok mellett lehetősége van raktárunkból azok korábbi számait is kérni. A gyermekeknek szóló folyóiratokat a gyermekkönyvtárban, a zenét kedvelőknek és a nyelvtanulóknak szóló folyóiratokat a zeneműtárban találhatja meg. A megyében megjelenő lapokat helyismereti részlegünkben olvashatja el.

Internet és PC használat
A könyvtár első emeletén található PC sarok ad lehetőséget szabad géphasználatra (internet, irodai programok, e-ügyintézés).
Beiratkozott olvasóinknak 100 Ft térítés ellenében három óra internet hozzáférést biztosítunk.
További gépidő 300 Ft/óra térítés ellenében vehető igénybe.
A térítéssel ill. térítésmentesen igénybevett szolgáltatást nem használhatják:
- törvénybe ütköző cselekményekre (adatok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítése),
- mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre.
A fentiek be nem tartása a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után.
Az általános olvasóteremben található számítógépeken helyi és interneten keresztül hozzáférhető adatbázisokban kereshetnek adott témában. A kereséshez tájékoztató könyvtáros segítségét is kérhetik.
A szerzői jogok betartásával adatbázisokból és az internetről az olvasó tulajdonában lévő, vagy helyben vásárolt adathordozóra letölthetők adatok, részletek. (Szoftver és teljes adatbázis letöltése tilos!) Nyomtatás költségtérítés ellenében az évente meghatározott térítési díj alapján igényelhető.

Intézményünk egész területén elektronikus katalógus-terminálok segítik az állományban való eligazodást.

Express Internet

Új szolgáltatás indul könyvtárunkban 2010. július 1-től a TIOP-1.2.3/09/1-2009-0021 kódszámú, „a Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése, oktatási-képzési szerepének erősítése” című pályázat támogatásával.

A földszinti fogadó térben elhelyezett számítógépen egy-egy alkalommal 15 percig lehet internetezni térítésmentesen.

Saját számítógép (laptop, notebook) használata, WIFI
A földszinti hírlapolvasóban, az első emeleti kölcsönzőtérben és az olvasótermekben saját, hordozható számítógéphez vezeték nélküli internetkapcsolatot biztosítunk.részletek>>>
Irodalomkutatás, témafigyelés
Olvasó vagy egyéb felhasználó /intézmény, vállalkozás, egyéb jogi személy/ kérésére a könyvtár irodalomkutatást, vagy témakutatást végez.

A szolgáltatás térítésköteles, alapdíját és a bibliográfiai tételek díját az évenként megállapított díjtáblázat tartalmazza.

 
Olvasó vagy jogi személy számára témafigyelést végzünk meghatározott, szerződésben rögzített feltételek alapján. A szerződés egy naptári évre szól, megújításáról a könyvtár megkeresése alapján a megrendelő rendelkezik. A szerződés tartalmazza a figyelendő téma pontos megnevezését, a figyelendő sajtótermékek és dokumentumok körét, rendszerességét, a szolgáltatás idejét, valamint formáját (másolat, fax, filetranszfer).

A szolgáltatás alapdíját az éves térítési díjtáblázat tartalmazza.

 
A megrendelő a szerződésben meghatározott módon és időközönként az olvasószolgálat elszámolása alapján térít.


 

részletek>>>
Képzések
Képzések olvasóinknak
E-ügyintézés
Időközönként meghirdetett képzésünkön megismerkedhetnek hivatalos ügyintézéseikre igénybe vehető hasznos honlapokkal. Banki tranzakciók, adóbevallás, hivatali időpont kérése interneten keresztül. A részvétel alapfokú számítástechnikai ismeretek meglétét feltételezi, és érvényes könyvtári tagsághoz kötött.
További információ az 513-548-as telefonszámon és az padam@bdmk.hu  e-mail címen. 
Elektronikus információkeresés
Képzésünkre érvényes könyvtári tagsággal jelentkezhetnek azok az érdeklődők, akik rendelkeznek alapvető számítógéphasználói ismeretekkel, és szeretnének a világháló információ-rengetegében könnyebben eligazodni. Tíz órás kurzusunkon megismerkedhetnek  érdekes, hasznos honlapokkal, keresési stratégiákkal, a levelezés és állományletöltés fortélyaival. Jelentkezni folyamatosan lehet a könyvtár földszinti információs, és első emeleti kölcsönző pultjánál. A tanfolyam időpontjairól honlapunkon, plakáton, a jelentkezőknek telefonon adunk tájékoztatást.
További információ az 513-548-as telefonszámon és az padam@bdmk.hu e-mail címen. 
Számítógépkezelés
Képzésünkre érvényes könyvtári tagsággal jelentkezhetnek azok az érdeklődők, akik szeretnének megismerkedni a számítógéppel és használatával. A gép bekapcsolásától, az egérhasználaton keresztül a szövegszerkesztésig. A tanfolyam időtartama 10 óra. A jelentkezni folyamatosan lehet a földszinti információs, és az első emeleti kölcsönző pultnál. A tanfolyam indításáról honlapunkon, könyvtári plakáton, a jelentkezőknek telefonon adunk tájékoztatást.
További információ az 513-548-as telefonszámon és a padam@bdmk.hu e-mail címen. 
 
Szakmai képzés
Információ: Virághné Vámos Kitti (94/513-539, szet@bdmk.hu)
Alapfokú könyvtáros tanfolyam
A Berzsenyi Könyvtár ingyenes alapfokú könyvtárosi tanfolyama 1961 óta kínál lehetőséget a megye kistelepülésein dolgozó, a könyvtárosi teendőket heti néhány órában ellátó megbízási díjas könyvtárosoknak a legalapvetőbb szakmai ismeretek elsajátítására.
A 25 órás képzés  államilag elismert végzettséget nem ad, de minden olyan gyakorlati tudnivalóval megismertet, amely a helyi könyvtári alapszolgáltatások (dokumentumok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés, kölcsönzési nyilvántartások vezetése, közvetített programokhoz kapcsolódó közönségszervezés, alapszintû tájékoztatás, könyvtári rend fenntartása) működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Az alkalmanként 5-6 órás konzultációs formában zajló tanfolyamot a legfontosabb elsajátított ismereteket számon kérő vizsga zárja.


részletek>>>
Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
Kölcsönzés
Az e célra gyarapított gyűjteményből kölcsönözhetők: könyvek, egyes bekötött folyóiratok, egyedi folyóiratszámok, diafilmek, videokazetták, DVD-k, CD-k, kották, a számítógépes lapok elektronikus mellékletei.

A hagyományos dokumentumok és videokazetták kölcsönzése a könyvtári tagoknak ingyenes.
A DVD-k kiegészítő olvasójeggyel kölcsönözhetők.

A könyvek, bekötött folyóiratok, CD-k, elektronikus dokumentumok, egyedi folyóiratszámok és diafilmek kölcsönzési ideje 3 hét, a DVD-ké és videokazettáké 7 nyitvatartási nap.

 
Az olvasójegy tulajdonosa teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért.
Az olvasójegyen a lejárat dátuma mellett – kölcsönzési alkalmanként – feltüntetjük a kölcsönzésben lévő kötetek darabszámát.
Olvasójegy hiányában a kölcsönzés nem lehetséges.

Könyvből egyidejűleg 35, videokazettából 5, DVD-ből  10, elektronikus dokumentumból 2, egyedi folyóiratszámból 3, CD-ből 15 (cím), kottából 10, diafilmből 3 kölcsönözhető. Valamennyi dokumentumtípusból művenként egy példány kölcsönözhető.

Hosszabbítás
kölcsönzés, amennyiben nincs előjegyzés az adott műre, egy alkalommal – személyesen, telefonon  (94/513-540)  és online módon is –  meghosszabbítható.

Katalógusunk (OPAC) olvasói műveletek menüpontjánál olvasószámmal és jelszóval bejelentkezve látható a kölcsönzésben lévő dokumentumok sora. Közülük a hosszabbítandó művet kijelölve szoftverünk új kölcsönzési határidőt ad, ha a példány nincs előjegyezve, továbbá még nem volt hosszabbítva. 

Videokazetta, DVD  (a nyelvlecke kivételével) és elektronikus dokumentum nem hosszabbítható. 

Hétvégére (szombat 17 órától hétfő 12 óráig) kölcsönözhetőek a kézikönyvtári dokumentumok mindegyik gyűjteményből (kivétel a Savariensia gyűjtemény) az éves díjtáblázatban meghatározott térítési díj ellenében.

 
A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj dokumentumonként naponta, a lejárati dátumtól kerül elszámolásra az adott évre megállapított díjszabás alapján. Más késedelmi díjszabás érvényesül a könyv/audio, más a videokazetta, DVD ill. elektronikus dokumentumoknál. A késedelmes kölcsönzőnek meg kell térítenie a kiküldött figyelmeztetők teljes postaköltségét is.

Előjegyzés
A könyvtár katalógusában megtalált, de kölcsönzésben lévő dokumentumokra térítés ellenében előjegyzés kérhető személyesen az első emeleti kölcsönzőpultnál, a freszleg@bdmk.hu e-mail címen, vagy online módon.

Elektronikus katalógusunkban (OPAC) a kívánt műre kattintva szoftverünk felajánlja az előjegyzés lehetőségét, ha valamennyi példányunk kölcsönzésben van. A művelet végrehajtásához érvényes olvasójegy és jelszó szükséges. 
A visszahozott dokumentumot félretesszük és telefonon, vagy e-mailben a lehető leggyorsabban értesítést küldünk a kért mű beérkezéséről. Az előjegyzett dokumentumot az értesítéstől számított 5 nyitvatartási napig visszatartjuk.

részletek>>>
Könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozások
A könyvtár valamennyi korosztály számára lehetőséget nyújt ingyenes, csoportos, vezetett könyvtárlátogatásra Pincétől a padlásig cím alatt és az alább részletezett, szintén ingyenes foglalkozásokon való részvételre előzetes egyeztetés alapján. A különböző korosztályok részére az életkornak megfelelően ajánljuk szolgáltatásainkat.

Felsőoktatási hallgatóknak
Jelentkezés és további információ: Horváhné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu
Bevezetés a könyvtári kutatás módszertanába előzetesen bejelentett csoportoknak és meghatározott időpontokra regisztrált egyéni jelentkezőknek:
 • bemutatjuk az adatbázisok, könyvtári elektronikus katalógusok, digitális könyvtárak használatának alapjait,
 • tájékoztatást adunk a hallgatóknak a szakirodalom kutatás és felhasználás kérdéseiről, az adott téma legfontosabb információforrásairól, keresési technikákról.
Középiskolásoknak
Jelentkezés és további információ: Horváhné Kupi Ildikó - tel.: 94/513-540 - e-mail: kildiko@bdmk.hu
A különböző tantárgyak tanóráihoz kapcsolódó témajavaslatainkkal a hagyományos és az elektronikus információkeresés elválaszthatatlanságára szeretnénk felhívni a figyelmet, hangsúlyozva az önálló kutatás fontosságát.
A számítógépek és az otthoni Internet hozzáférés bővülésével egyre csökken az iskolai tanulmányaikhoz hagyományos dokumentumokat használók aránya. A könnyen és gyorsan hozzáférhető, letölthetõ, másolható anyagok azonban számos veszélyt rejtenek magukban, ellenőrizetlen, téves adatokat, tudománytalan következtetéseket, stílustalan megfogalmazást. A megbízható információ keresése megtanulható, könyvtárosi segítséggel azok a korrekt és ellenőrzött adatokat, lektorált írásokat tartalmazó portálok, adatbázisok megismerhetőek, amelyeket bátran lehet tanuláshoz használni.
Az elektronikusan kereshetõ információ mellett bemutatjuk azokat a hagyományos, papíralapú dokumentumokat is, amelyeket az adott témához, iskolai feladathoz javaslunk.

A megyében és a városban működő középiskolák diákjai számára ajánljuk:
könyvtárbemutató, könyvtárhasználati ismereteket bővítő csoportos látogatásokat,
 • az egyes tantárgyak tanulását segítő könyvtári eszközöket, dokumentumokat, az elektronikus információkeresés módszertanát bemutató órákat,
 • a lakóhely történetét, művelődéstörténetét, irodalmi és néprajzi hagyományokat feltáró könyvtári forrásokat bemutató foglalkozásokat,
 • az érettségi tételek kidolgozását segítő, felkészítő foglalkozásokat.
Miért szép? Irodalmi mûvek elemzése (magyar nyelv és irodalom)
Könyvtári irodalomórát kínálunk a tanulóknak, bemutatva a műelemzésekhez nálunk megtalálható legfontosabb szakkönyveket, kézikönyveket, irodalmi lapokban, adatbázisokban való keresés lehetőségeit.
A műelemzés lényegében a mű próbája, vagyis egyfajta értő analízis, mely a mű értékének vagy értéktelenségének bizonyítását szolgálja. Sokféleképen elemezhetünk egy művet, mégis valamennyi műelemző eljárás - ha különböző úton is -, egy cél felé halad: a műalkotás törvényeinek felkeresése, feltárása felé. Az analízis valamennyi fajtájára vonatkozik az, hogy annyiban helyes, amennyiben képes a választott műhöz hasonlatossá válni, illetve eszközeit, alapelveit, lépéseit ahhoz szabni.
Irodalomtörténeti, nyelvészeti-stilisztikai szakkönyveink naprakész választékából alapvető munkákat, a korosztály érdeklődésének, tudásszintjének legmegfelelőbbeket ajánljuk a műelemzés elvégzéséhez, felhívjuk a figyelmet a különböző elemzési iskolákra, módszerekre. A hagyományos dokumentumokon kívül számbavesszük az elektronikusan fellelhető irodalmat is, például nagyon hasznos a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisa, Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961- címmel, mely alkalmas irodalmi művek címei, szerzőségi adatok, irodalmi műfajok, tárgyszók, stb. keresésére, az egyes szerzőről szóló kritikák „teljességének” feltárására. Az adatbázis által ajánlott kötetek, irodalmi, művészeti folyóiratok többsége könyvtárunkban hozzáférhető.

Fizika/Csillagászat
A csillagászat ugyan a természettudományos oktatás kicsiny szelete, de általa a fizika, a matematika tanulása közelebb hozható a fiatalokhoz. Ebben szeretne könyvtárunk egyedi kínálatával a tanárok segítségére lenni. Állományunk régi féltve őrzött dokumentumai (ízelítõül: Frecskay János: Találmányok könyve. Bp. 1878., Üstökösök és meteorok. Bp. 1888., Természettudományi Közlöny (késõbb Természet Világa) 1869-től), helyismereti gyűjteményünk természettudományos téren is gazdag könyv és fényképanyaga és a világhálón, rajtunk keresztül a segítségünkkel elérhető források kínálata áll a rendelkezésünkre. Néhány témát ajánlunk, de nyitottak vagyunk a tanrendbe illeszthető egyedi igények számára is.
Vas megye égboltja – csillagászok, kísérletezők, természettudósok megyénkben
Gothard Jenő, Gothard Sándor, Kunc Adolf a természettudományok területén folytatott munkásságának bemutatása korabeli könyveken, folyóiratokon és fényképeken keresztül.
Hold-utazás Verne Gyulával – képzelet és valóság
Verne Gyula gazdagon illusztrált köteteiből kiindulva a képzeletbeli űrutazás mai lehetõségeit ismerhetjük meg. Köteteinken keresztül tanulmányozhatjuk a Hold természetét.
Horváth Árpád: Verne a technika álmodója. Bp. 2005.
Verne, J.: Von der Erde zum Mond. Wien, Pest, Leipzig. 1877.
NASA az űrkutatás története (CD-ROM)
Az idő rövid története – az idő fogalma, mérése
Az idő megfoghatatlansága kezdettől foglalkoztatta az embereket. Az idő mérése, a naptárak keletkezése a csillagászati megfigyelésekből indult ki. Ezt az utat járjuk be gyűjteményünk csillagászattörténettel foglalkozó dokumentumain keresztül.
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a XX. század végéig. Bp. 2000.
Hawking, Stephen: Az idő rövid története. Bp. 2004.
A világegyetem enciklopédiája (CD-ROM)
Galilei távcsöve – a csillagos ég kémlelésének története –
Galileo Galilei élete, az égbolt vizsgálatának eszközei, történeti fejlődésük.

Idegen nyelv tanulása
A Berzsenyi Dániel Könyvtár állománya széles körű választékot biztosít mind a tanórán   belüli, mind a tanórán kívüli nyelvtanuláshoz. Rendhagyó óránk keretében bemutatjuk a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok széles skáláját (szótárak, nyelvkönyvek, tesztek, országismeret, szöveggyűjtemények stb). Gazdag idegen nyelvű gyűjteményünkben a klasszikus szépirodalom éppúgy megtalálható, mint a kétnyelvû kötetek és a könnyített olvasmányok. Zeneműtárunkból komplex nyelvleckék kölcsönözhetők, akár több hétre is. (pl.: PONS)
A Goethe Intézet mint a BDK partnerkönyvtára intézményünket rendszeresen támogatja folyóiratokkal (Frühes Deutsch, Fremdsprache Deutsch), szépirodalommal, médiacsomagokkal, módszertani segédletekkel (Klett Kiadó kiadványai). A British Council ajándékaként helyben használható multimédiákat, számonként CD-ROM-mal kölcsönözhetõ folyóiratot kínálunk (Hot English).
Virtuális sétánk keretében bemutatjuk azokat a portálokat, amelyek online úton készítenek fel érettségire, nyelvvizsgára. (www.englishnet.hu, Teaching English, Most tanulj németül, MARKT online stb.)

Hogyan írjunk pályaművet, esszét, publikációt?
A Berzsenyi Dániel Könyvtárat rendszeresen keresik fel középiskolás diákok, akik valamilyen – általános, vagy helytörténeti – témában szeretnének publikálni. Ez lehet egy órai beadandó dolgozat, vagy akár az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre készülő pályamű. Többen kérnek segítséget kutatással, vagy akár formai dolgokkal kapcsolatban is.
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a tanórák keretében és tanórán kívül is. Bemutatjuk, hogy könyvtárunkban milyen segédeszközöket tudnak igénybe venni a kutatómunkához. Hogyan tudnak keresni a katalógusainkban, milyen kézikönyvekhez, szakkönyvekhez és folyóiratokhoz férhetnek hozzá a nyitvatartási időben. Szeretnénk megmutatni a világháló adta lehetőségeket. Folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisain keresztül (pl. MATARKA, IKER stb.) a teljes szövegű elektronikus dokumentumokig.
Könyvtárunk gazdag gyűjteményében bőven találhatnak kutatásmódszertannal, stilisztikával, helyesírással és – érdeklődésüknek megfelelően – egyéb témával kapcsolatos dokumentumokat is.

Osztályfőnöki órákhoz ajánljuk: az esélyegyenlőségről       
A Berzsenyi Dániel Könyvtár fontos feladatának tekinti a fogyatékkal élők könyvtári ellátását, különös tekintettel a vak és gyengénlátó olvasóinkra. A Zenemű- és médiatár különös bemutatóval várja a középiskolásokat: Fedezzük fel a zörejek, hangok, zenék világát látássérült olvasóink „szemüvegén” keresztül! A vállalkozó kedvű diákok (egymást váltva, ki meddig bírja) bekötött szemmel ismerkedhetnek meg könyvtárunkkal, az általunk készített hangos könyvtárismertető – és természetesen társaik – segítségével juthatnak el részlegünkbe. Itt – szintén csak tapintásukra és hallásukra hagyatkozva – találkozhatnak a hagyományos hanghordozókon (hangkazetta, CD, hanglemez) kívül a hangkazettán, CD-n, mp3 formátumban is kölcsönözhetõ hangoskönyvekkel és a speciálisan gyengénlátók számára készített öregbetűs könyvekkel. Letesztelhetik vakbarát számítógépünket, megismerkedhetnek a vakbarát internetes oldalakkal és kipróbálhatják azokat a CD lejátszókat is, amiket a fogyatékkal élő olvasóinknak kölcsönzünk. A látogatást hétköznapi zörejek-, hangok-, irodalmi-, könnyű- és komolyzenei részletek felismerésével zárjuk.

A Föld és Magyarország térképeken (földrajz)
A Földrajz tantárgy oktatásába illeszthető az a témakör, amelynek bemutatására a könyvtár gyűjteményében található unikális dokumentumok segítségével kerülhet sor. A 16. századtól kezdődően a térképészet fejlődését illusztrálhatjuk régi nyomtatványok bemutatásával, összehasonlítva a műholdak felvételeit kínáló elektronikus adatbázisokkal (Google Earth). Nyomon követhetik az országhatárok és a földrajzi nevek változásait. A világ országait, kivételes szépségű vidékeket CD-ROM-ok, DVD filmek felhasználásával tehetjük érdekesebbé. A papíralapú dokumentumok és az elektronikus információforrások összehasonlításával a tanuláshoz is segítséget tudunk nyújtani.

Régi térképek gyűjteményünkben (földrajz)
 • Triumphus novem saeculorum imperii Romano-Germanici, Leopoldo Magno, - Viennae Austriae : apud Susannam Christinam, Matthaei Cosmerovij, 1700. - [48] p., [10] t. fol. : ill. ; 2° (40 cm) Koll. 1-4. Koll. 3. ; [Cosmographia]. - [Ulm] : [Leonardus Hol], [1482]. - [138] p., [22 térkép] : ill. ; 2° (40 cm)
A IX. századtól ismert középkori világtérképek nem gyakorlati célból készültek, hanem világképet ábrázoltak. A természettudományi kutatások XV. században kezdődött fellendülése nyomán a földfelszín valósághoz közeli ábrázolásának igénye is felmerült. A kartográfia megújulása Ptolemaeus: Geographike hyphegesis (görög: Bevezetés a geográfiába) című, másként Cosmographia néven ismert alapvető tudományos művének újrafelfedezésével kezdődött. A Kr. u. 1-2. században Alexandriában élt matematikus, asztronómus, természetkutató a Földet még a világmindenség középpontjába helyezte, de már gömb alakúnak tartotta, az akkor ismert földfelszín (Európa, Ázsia, Afrika) mintegy 8000 helyrajzi elemének koordinátáit írta le, s emellett térképészeti útmutatásokat is adott. A mű egy kéziratos változatát bizánci bevándorlók vitték a XV. század elején Konstantinápolyból Észak-Itáliába. Első nyomtatott kiadása Vicenzában jelent meg 1475-ben még térképek nélkül, a második pedig 1477-ben Bolognában már a térképekkel együtt. Példányunk az első Itálián kívüli kiadásból származik.
 • Kogutowicz Manó:  Magyarország vármegyéinek kézi atlasza: az 1905-ös kiadás hasonmása, a nyolc horvát megyével bõvítve, 71 színes térképlap / Kogutovitz Manó ; Hasonmás kiad. - Budapest: M. Mercurius, 2003. - 1 atlasz (6, [2] p., 63, VIII t. fol.) Vas vármegye térképével
 • Szombathely ren. tan. város külsõségének térképkivonata. - M. 1:2880. - Szombathely : [s.n.], 1911. - 60x72 cm  Vászonra vonva
 • Thirring Gusztáv:   Kõszeg és környékének részletes kalauza. - Budapest: Turistaság és Alpinizmus K., 1928. - 80 p., [1] t. fol. : ill.
 • Magyarország [elektronikus dok.] = Hungary = Ungarn : CD-atlasz. Kartográfiai adatok. - Budapest: Cartographia : Vision-X, 1997. - 1 CD-ROM
Gyermekeknek
Jelentkezés és további információ: Zsigri Mária és Komondi Gabriella - tel.: 94/513-544 - e-mail: gykvt@bdmk.hu
Általános iskolai osztályoknak és óvodás csoportoknak is kínálunk könyvtárbemutatást valamint érdekes és játékos - ingyenes - könyvtári foglalkozásokat. A választható témákról bővebben is olvashatnak a gyermekkönyvtár honlapján.
 
Helytörténeti foglalkozások iskolásoknak és felnőtteknek
Jelentkezés és további információ: Szalainé Bodor Edit - tel.: 94/513-530 - e-mail: bedit@bdmk.hu
(majdnem) Száz éve történt (helytörténet)
Napjainkban a retro virágkorát éli. Nosztalgiával gondolunk vissza nagyszüleink és dédnagyszüleink korára, de tényleg jó volt-e abban a korszakban élni? Megtudhatják, ha részt vesznek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (majdnem) Száz éve történt című várostörténeti előadásán.
Korabeli könyvek, újságok, képeslapok és fényképek segítségével felidézzük az 1908-1911. közötti történéseket, miközben átfogó képet kapunk az akkori polgárok mindennapjairól. Többek között részt vehetünk Márkus Emília színésznő 1911-es fellépésén és elindítói lehetünk a Kaczagó Világ című élclapnak, ott lehetünk az Éhen-telep első munkásházának átadásakor, megtudhatjuk mi is volt az Erdei iskola és hogy szól a Kupai kút legendája.
A könyvtári foglalkozással - amelynek keretében, az intézmény helyismereti gyűjteményében lévő eredeti dokumentumokat használjuk pl. korabeli monográfiák, folyóiratok (Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), térképek (1904-es várostérkép) - a középiskolai történelemóra tananyagához szeretnénk csatlakozni és igyekszünk kiegészíteni azt.

Szombathelyi Elsők (helytörténet)
A könyvtár a középiskolai történelem órák tananyagát szeretné kiegészíteni oly módon, hogy várostörténeti órát ajánl az intézmény helyismereti dokumentumainak felhasználásával.
Nap mint nap Szombathely utcáit járjuk, de közben vajon eszünkbe jut-e, melyik lehet a legrégebbi épület, hol készült el az első járda és mikor kezdtek el világítani az első utcai neonlámpák. Tudjuk-e melyek voltak az első közlekedési eszközök, ki indította az első omnibuszjáratot és melyik évben jelent meg az első villamos, illetve mikor látott napvilágot az első megyei napilap Vasmegyei Lapok címmel.
 A könyvtár által szervezett helytörténeti foglalkozáson 19. és 20. századi eredeti kötetek és újságok (pl. Vasmegyei Lapok, Vasvármegye), ill. fényképek, képeslapok, rajzok segítségével, egy-egy téma köré csoportosítva (közlekedés, infrastruktúra, oktatástörténet, sajtótörténet) beszélgetünk olyan nevezetes eseményekről, amelyek fontos mérföldkövek voltak a város történetében, ill. ismerkedünk meg olyan személyekkel (Bárdossy István, Éhen Gyula, Kunc Adolf, Mayer Mór), kiknek munkássága előbbre vitte a város fejlődését.

Kul-Túra Élmény - Élménygazdag programok iskolásoknak és felnőtteknek gyűjteményünk különleges kincseiről
Jelentkezés és további információ: dr. Baráthné Molnár Mónika - tel.: 94/513-530 - e-mail: bmmonika@bdmk.hu
Általános művelődéstörténeti témakör
Izgalmas könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás a művelődéstörténet Vas megyét, illetve Szombathelyt érintő nevezetes eseményeire és személyiségeire fókuszálva: régi, ritka dokumentumoktól a Vasi Digitális Könyvtárig (www.vasidigitkonyvtar.hu). A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok keletkezésének művelődéstörténeti hátterének szemléltetése, a különböző társadalomtörténeti szegmensek kapcsolódásának felvillantásával (történelmi események, katasztrófák, felfedezések, híres személyiségek, művészek, irodalmárok, mecénások stb.).
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • [Biblia]. Ószövetség. Részletek. 4 Móz. 26,43 – 5 Móz 34,12. Pergamentekercs. H. é. n. Kézirat. Héber nyelven
 • [DURANTIS, Wilhelmus] DURAND, Guilielmus (1237-1296): Rationale divinorum officiorum. Nürnberg, Antonius Koberger, 1494.
  Az 1494 szeptemberében nyomtatott kötetekből 5 példány található magyarországi közgyűjteményekben, és ezek közül csak három maradt fenn teljes egészében, köztük a könyvtárunkban õrzött ősnyomtatvány.
 • EBER, Paul (1511-1569): Calendarium historicum. Witte[n]berg, Georg Rhau, 1551.
  A kötet először Zala megye legjelentõsebb főúri családjáé, az alsólendvai Bánffyaké volt, ők nemzedékről nemzedékre vezetve családi naplónak használták, majd két további tulajdonosa is beírásokkal látta el. Végül Séllyei Teréz tófeji földbirtokos adta kölcsön Piplich János szombathelyi ügyvédnek, s az ő hagyatékából 1952 után került könyvtárunkba.
 • SZENCZI MOLNÁR Albert (1574-1634?): Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum. [Nürnberg], Sumpt. M. Endter, 1708.
  Első és egészen a 19. századig egyetlen magyar-görög szótárunk, s 200 esztendőre alapjává vált hazai szótárirodalmunknak. Példányunkat a neves nürnbergi Endter-nyomdászcsalád egyik tagja, Martin (1653-1744) adta ki a török hódoltság következtében nyomdákkal gyengén ellátott Magyarországon történő piacszerzés céljával, kifogástalan nyelvhelyességgel (valószínűleg magyarul tudó személyt is foglalkoztatott).
 • MIKES Kelemen (1690-1761): Török országi levelek, mellyekben a II-ik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel Bújdosó Magyarok Történetei ... eléadatnak. Kiad. Kultsár István. Szombathely, Siess Antal Ny., 1794.
  Mikes Kelemen klasszikus műve Kultsár István szombathelyi tanár kiadásában jelent meg Szombathelyen 1794-ben. A munka megjelenése óriási esemény volt:  e viszonylag kései kiadás visszamenőleg átírta a 18. század magyar irodalmának történetét.
Irodalmi témakör I.
Könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal.
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • Berzsenyi Dániel (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiadá Helmeczi Mihály. Pesten : Trattnernál, 1813.
 • Berzsenyi Dániel (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiad. Toldy Ferencz. Pest : Heckenast Gusztáv sajátja, 1860.
 • Tóth Árpád (1886-1928): Az öröm illan. Budapest : Táltos, 1922. Számozott, dedikált példány
 • Boncza Berta (1894-1934): Csinszka versei / Vészi József bevezető írásával ; Márffy Ödön rajzával. [Budapest] : Lapkiadó RT., 1931. Számozott példány: 89. sz. Csinszka aláírásával
 • József Attila (1905-1937): Döntsd a tőkét, ne siránkozz : versek. Budapest : Új Európa Könyvtár, [1931]  Számozott példány: 52. sz. Dedikált példány
 • Weöres Sándor (1913-1989): Hideg van : versek. Pécs : Kultúra Könyvnyomdai Műint., 1934. A szerző kézjegyével
 • Nagy Gáspár (1949-2007): Koronatűz. Budapest : Kozmosz Könyvek, 1975. Dedikált példány
Irodalmi témakör II.
Vas Megyei Irodalmi Út 1-4.: könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás irodalomtörténeti ritkaságokkal, középpontban az irodalmi útvonal emlékhelyeivel.
A bemutatásra kiválasztott unikális dokumentumok:
 • CELLDÖMÖLK - Kresznerics Ferenc (1766-1832): Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. Budán, 1831-1832.
 • CSÖNGE - Weöres Sándor (1913-1989): Hideg van : versek. Pécs, 1934., Weöres Sándor kéziratok
 • EGYHÁZASHETYE - Berzsenyi Dániel  (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiadá Helmeczi Mihály. Pesten, 1813.
 • EGYHÁZASHETYE - Berzsenyi Dániel  (1776-1836): Berzsenyi Dániel versei / kiad. Toldy Ferencz. Pest, 1860.
 • DUKA - Dukai Takách Judit (1795-1836): Ujváry Bettinek Horváth Jósef Elek hitesének halálára. Szombathely, [1816.]
 • KŐSZEG - Rájnis József (1741-1812): A' magyar Helikonra vezérlő kalauz. Posonyban, 1781.
 • KŐSZEG - Faludi Ferenc (1704-1779): Téli éjtszakák. Pozsonbann, 1787.
 • KŐSZEG - Ottlik Géza (1912-1990): Iskola a határon. Budapest , 1959.
 • ZSENNYE - Békássy Ferenc (1893-1915): Hátrahagyott írásai : tanulmányok és jegyzetek. Budapest, 1917.
részletek>>>
Könyvtárközi kölcsönzés
Beiratkozott olvasóinknak
A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más intézményektől szerezzük be, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybevevő olvasót terheli. A kérés indításakor a szolgáltatás kérőlapján nyilatkozni kell a térítési díj vállalásáról. A megérkezett dokumentum  a postai díjszabással meghatározott postaköltség kifizetésével vehető át.


A másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti. Az elektronikus másolatért a könyvtárak általában nem kérnek térítési díjat, de felhasználhatóságát a szerzői jogi törvény szabályozza. Ennek értelmében a használó a könyvtárban a képernyőn megjelenítve csak helyben olvasható formában jut hozzá a kívánt dokumentumhoz.
 
A külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével végezzük, mely dokumentumonként 4500,-Ft, ill. másolatok esetében a küldő könyvtár másolati díja és postaköltsége.
Alkalmanként, - főleg a szomszédos országokból - könyvtárunk közvetlenül is végez külföldi könyvtárközi kölcsönzést.

Könyvtáraknak
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként a gyűjteményünkbe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzéssel.
Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár  fizeti. A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, DVD, CD esetében 10 nap. A határidő egyszer meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
 
Korlátozás: az olvasótermi állomány, az egy példányos folyóiratok, a helyismereti dokumentumok, kéziratok, a muzeális értékű anyagok, egyes nem hagyományos dokumentumok eredetiben csupán indokolt esetben - igazgatói engedéllyel - kölcsönözhetők.
 
Másolat küldéskor a mindenkori másolási és postaköltséget kérjük a felhasználótól. Maximum 20 oldalig elektronikusan díjmentesen küldünk másolatot.
 
Partnereink kéréseit - a bibliográfiai adatok pontos közlésével és a kívánt teljesítési mód megadásával - az alábbi e-mail címen is elfogadjuk: kkozi@bdmk.hu.

 

 

részletek>>>
Reprográfia
Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás
Az érvényes olvasójeggyel rendelkező használók igénybe vehetik másolatszolgáltatásainkat a szerzői jogok figyelembe vételével.

Másolat készülhet az eredeti dokumentum fénymásolatával, szkenneléssel és digitális fényképezéssel, térítés ellenében

Szkennelésnél a kapott másolatot nyomtatjuk, elküldjük e‑mail-ben, vagy digitális információhordozóra mentjük, igény szerint.

Reprográfiai szolgáltatásunk az első és második emeleti olvasószolgálati terekben vehető igénybe, díjfizetés a kölcsönzőpultnál.

Digitalizált fényképek, képeslapok másolása
A Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti gyűjteményéből 6000 digitalizált fotó és képeslap található a Hungaricana adatbázisban. Ezekről az adatbázisból másolat nem készíthető, de a Berzsenyi Dániel Könyvtár engedélyezi a dokumentumok felhasználását az alábbi módon:

A felhasználó az adatbázisból kiválasztja azokat a fotókat, képeslapokat, melyekről másolatot szeretne igényelni. Az adatbázisban minden dokumentumhoz tartozik egy leltári szám, amely alapján a tételek beazonosítása történik. A másolat igényléséhez kérőlapot kell kitölteni, melyen az igénylőnek fel kell tüntetnie nevét, olvasójegyének/látogatójegyének számát, lakcímét, a kért dokumentumok leltári (azonosító) számát, a másolatkérés célját (pl. publikációhoz, szakdolgozathoz, stb.)

Az igénylés leadása történhet személyesen vagy elektronikusan, e-mailben. Az kérőlapot személyesen a 2. emeleti (olvasótermi) pultnál kell leadni.

Az igénylés teljesítése egy-három munkanapon belül megtörténik a kért mennyiség függvényében. A szolgáltatás térítéses, fotónként/képeslaponként 50 Ft. A számla kiegyenlítése után az olvasó megkapja a képeket az általa hozott CD-n, pendrive-on vagy igény szerint továbbítjuk a másolatokat az előzetesen megadott e-mail címre.

Elektronikus úton a másolatok igényléséhez ki kell tölteni a könyvtár honlapjáról letölthető kérőlapot, majd azt a bedit@bdmk.hu címre elküldeni. A kérés beérkezését visszaigazoló levél tartalmazni fog egy sorszámot, valamint a fizetendő összeget. (A másolt képek száma x 50 Ft + a számla kiküldésének postaköltsége.) Ezt az összeget kell átutalni a könyvtár számlaszámára, a közlemény rovatban pedig fel kell tüntetni a kapott sorszámot. Az összeg beérkezését követően a kérőlapon megadott e-mail címre küldjük át a másolatokat.

A másolatok többszörözése, továbbadása szigorúan tilos.
A dokumentumok felhasználásakor minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos intézmény nevét (Berzsenyi Dániel Könyvtár).

 

részletek>>>
Ruhatár és csomagmegőrző

A könyvtárba érkezőket az információs pultnál szolgálatot teljesítő kolléga és a biztonságra felügyelő munkatársunk igazítja útba. A felsõbb szintek használatához itt kérjük bemutatni az érvényes olvasó-, vagy látogatójegyet és a könyvtári igazolványt.

Ruhatár
Látogatóink kényelme és állományunk védelme érdekében valamennyi könyvtárlátogatótól, beleértve a rendezvények résztvevőit is, kabátjuk, és a meghatározott méretet meghaladó táskájuk  ruhatárban, ill. értékmegőrzőben való elhelyezését kérjük.

Csomagmegőrző
A földszinti térben értékmegőrző szekrények használatát ajánljuk látogatóinknak nagyobb méretű táskáik, értékeik elhelyezésére. A szekrények kezeléséhez szükséges, de visszajáró 100 Ft-os érméhez váltópénz az információs pultnál kérhető.

részletek>>>
Szolgáltatások hátránnyal élőknek
Esélyegyenlőségi program

A Berzsenyi Dániel Könyvtár minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáltatásai igénybevételében.
Az olvasószolgálat munkatársai által működtetett program hatóköre kiterjed valamennyi fizikai és szociális hátránnyal élő csoportra. A könyvtár szolgáltatásai igénybevételének megkönnyítésére kedvezményeket állapítottunk meg.
A szolgáltatásokat önállóan igénybevevők térítésmentes beiratkozásban részesülnek, mely kedvezmény magában foglalja a fényképes igazolványt és a 12 hónapra szóló olvasójegyet.
A fogyatékkal élőket ellátó szociális intézmények, önsegítő csoportok, a nyugdíjasok és a hátránnyal élők szervezetei a könyvtárral kötött együttműködési megállapodás értelmében jogosultak a csoportos kölcsönzésre és tagjaik ingyenes alapfokú számítógépkezelői vagy internet használói tanfolyamon vehetnek részt.
Az igénylők számára házi kölcsönzés szolgáltatást végzünk, ami a dokumentumokon túl magában foglalja a hangzó anyagok lejátszásához szükséges eszközök átengedését is.
Előadótermeinket térítésmentesen engedjük át kulturális rendezvényeik, megbeszélések, termék- és eszközbemutatók céljára. Igény szerint a fogyatékkal élőket ellátó intézményekben, klubokban ingyenes előadásokat, felolvasásokat tartunk.

Házi kölcsönzés
Azoknak az olvasni szerető szombathelyieknek, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen eljutni a könyvtárba, havi rendszerességgel könyvtárosok viszik házhoz az igény szerinti olvasni- illetve hallgatnivalót: könyveket, zenei, szépirodalmi CD-ket, magnókazettákat.
A házi kölcsönzésben résztvevők számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A szolgáltatást bárki igényelheti telefonon (94-513-540), vagy hozzátartozója által, személyesen a könyvtár olvasószolgálatánál.

Szolgáltatások vakoknak és gyengénlátóknak
A könyvtárunkat felkereső látássérült olvasóinknak hangoskönyvek- és eszközök kölcsönzését, vakbarát számítógépet használatát kínáljuk.
 
hangoskönyv a nyomtatott könyv felolvasása; megjelenési formája valamilyen hanghordozó. Eredendően magnókazetta formátumban készültek; ma audio CD-n és MP3-as formátumban is egyre nagyobb a kínálatunk.
hangoskönyvek a zenemű- és médiatárban találhatók. Vakok és gyengénlátók számára a kölcsönözhető dokumentumok darabszáma nem korlátozott.

 
vakbarát számítógép a zenemű- és médiatárban található. Erre a gépre egy „Jaws for Windows” nevű képernyő-felolvasó programot telepítettünk, melynek segítségével a vakok és gyengénlátók is használhatják a számítógépet, illetve az internetet.
Ezen a gépen hallgathatók a Magyar Elektronikus Könyvtár művei és hangoskönyvei is. A számítógép és az internet használata a vakok és gyengénlátók számára ingyenes.

 

részletek>>>
Születésnapi ajándék
Még nem tudja, milyen különleges ajándékkal lepje meg szeretteit születésnapjukon, házassági évfordulójukon, vagy nyugdíjba vonulásuk alkalmával?
Készíttesse el könyvtárunkkal a nevezetes nap sajtóválogatását, és csomagolja be az általunk kínált alkalmi borítók egyikébe.
Alapcsomagként 16 db A/4-es méretű digitális másolatról, ill. mikrofilmről készített nyomatot kínálunk előzéklappal, amelyre kérés szerint felkerülhet az ünnepelt fényképe, a születésről adott hír, vagy bármely idézet. Itt lehetőséget adunk kézi bejegyzésre is.
Az elkészült másolatokat az árjegyzék szerint mappázzuk, vagy kötjük. A kötésre – igény szerint - aranyozott feliratot készítünk (Születésnapi különszám, az ünnepelt neve évszámmal, stb. kívánság szerint).
A könyvtárban található időszaki kiadványok teljes, vagy általunk ajánlott listájából válogathatja ki a kért dokumentumokat. A másolatokat az újságok nyomtatott és mikrofilmes változatáról készítjük. Könyvtárunk az országos napilapok mellett a megyében megjelenõ sajtót is gyűjti.
A csomag megrendelését a könyvtárban személyesen, egy megrendelő lap kitöltésével vesszük fel és előzetes megbeszélés alapján teljesítjük.
Árak: 
Alap csomagok:
16 oldal + 1 fénykép bársonykötésben aranyozással 6000,-Ft
16 oldal + 1 fénykép kartonkötésben aranyozással 5000,-Ft
16 oldal + 1 fénykép kereskedelemben kapható mappában 4000,-Ft
Választható kiegészítések:  
+ újságoldal másolatok  1 db  300,-Ft
+ fénykép szkennelése, nyomtatása  1 db  300,-Ft
+ fénykép szerkesztése egyéni kívánság szerint  1 db  300,-Ft
+ idézet keresése 1 db  300,-Ft
+ egyéni kívánság 1 db  300,-Ft   
Születésnapi ajándékcsomag készíttetése Szent Márton kártyával:
Az alap csomagok árából 20% kedvezmény.
A kedvezményt azok a kártyatulajdonosok vehetik igénybe, akik érvényes olvasójeggyel rendelkeznek.
                                                        
részletek>>>
TanulószobaKorrepetáláshoz, nyelvtanuláshoz,
házi feladatok közös megoldásához


TANULÓSZOBA

 
vehető igénybe a könyvtár földszintjén
térítésmentesen.

Az információban elhelyezett füzetben előzetesen időpont regisztrálható,
személyesen vagy a 94/513-542-es telefonszámon.
Éljen a lehetőséggel, tanuljon csendes, nyugodt környezetben, a könyvtárban!
részletek>>>
Terembérlés
Könyvtárunk három helyisége bérelhető csoportos rendezvények számára a következő  feltételekkel:
 • földszinti előadóterem: 60 fő számára alkalmas előadásra, oktatásra, gyemekfoglalkozásra
 • 2. emeleti szemináriumi szoba: 15 fő számára alkalmas oktatóterem
 • 4. emeleti előadóterem: 100 fő számára alkalmas előadásra, oktatásra, gyermekfoglalkozásra
A termek bérelhetők eszközökkel (számítógép, projektor, DVD lejátszó, flipchair tábla) vagy eszközök nélkül. Aktuális bérleti díjuk a díjszabásoknál megtekinthető.

 A termek az alábbi feltételekkel vehetők igénybe: 
 • A rendezvény vagy oktatás céljára bérbevett helyiség a megállapodásban szereplő időtartamban használható.
 • Kizárólag a bérleti megállapodásban szereplő eszközök használhatók, függetlenül attól, hogy a bérelt helyiségben találhatóak szabadon hozzáférhető berendezések.
 • A könyvtár nyitvatartási idején kívüli időszakban csak a kijelölt, a megállapodásban szereplő helyiségek, valamint a nagyközönség számára hozzáférhető (földszinti) mellékhelyiségek használhatók.


 

részletek>>>
Zenemű- és videótár
A Zenemű- és videótár gyűjteménye hangzó (CD), nyomtatott  (kotta, könyv)  és audiovizuális (DVD, videókazetta) dokumentumokat  kínál olvasóinak. A legnépszerűbb hanghordozó a CD. A legfrissebben megjelent zenei felvételeket CD-n vásároljuk és kínáljuk olvasóinknak.
 
A gazdag kottagyűjteményt partitúrák, zongorakivonatok, szólamanyagok alkotják. A legjelentősebb komolyzenei művek mellett könnyűzenei kottákat is kínálunk.
 
zenei olvasótermi állomány dokumentumai az Olvasóteremben találhatók, helyben használatukra van lehetőség. Magyar és idegen nyelvű zenei lexikonok, enciklopédiák, szótárak, műjegyzékek állnak az olvasók rendelkezésére.
 
A legfontosabb zenei (komoly- és könnyűzenei, magyar és külföldi egyaránt) és hifi folyóiratok legfrissebb ill. régebbi évfolyamai helyben használhatók.
 
videokazetták és a DVD-k a művészfilmek, gyermek- és ifjúsági filmek, az irodalmi adaptációk és a természetfilmek széles választékát kínáljuk.
 
nyelvleckék széles választéka áll a nyelvtanulók rendelkezésére.
 
Elsősorban a látássérült olvasók számára ajánljuk a hangoskönyveket, de természetesen bárki kölcsönözheti. A hangoskönyvek nyomtatott könyvek felolvasásai magnókazettán, audio CD-n és MP3-as formátumban.
 
Az állományban való tájékozódást katalógusok (cédula- és számítógépes katalógus) és ajánló jegyzékek segítik.

Kölcsönzés
   
CD 15 db / 1 hét  
hangoskönyv 15db / 3 hét  
magnókazetta 20 db / 3 hét  
fekete lemez, kotta 10-10 db / 3 hét  
videókazetta 5 db / 5 nap  
DVD 10 db / 7 nap  

                                      
                     
                    
        
                        
                                   

részletek>>>
Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-05-28 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap