A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Munkatervek, költségvetések és foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2019. évi munkaterve és költségvetése

"Intézményünk alapfeladata nem változik. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtár népszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat."

 ♦ 
 


A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2018. évi munkaterve és költségvetése


"Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáférésének biztosításával, rendezvényeivel támogatja a város és a megye területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését."

 ♦  és A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2017. évi munkaterve és költségvetése

"A közösségi innováció részeként a megye és a város történetének megismerését és hagyományainak ápolását támogató kutatásokat és programok létrehozását segítjük, ill. kiállításokat szervezünk; helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon és a médiában, ami hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének kialakításához. Helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon és a médiában. Ezek a programok és publikációk élvezik a helyben élő lokálpatrióták támogatását."

   és A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi munkaterve

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszeréhez 2017-ben Vas megye 201 települése tartozik. 2016-ban Nádasd és Rum önkormányzata kötött Együttműködési megállapodást könyvtárunkkal. Mindkét esetben a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtár fenntartását váltotta fel a könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez való csatlakozás.
Az ellátási forma módosítását Nádasd esetében a 2015-ben lezajlott szakértői vizsgálat kezdeményezte, megállapítva, hogy a könyvtár működtetése nem jogszerű. Rumban a rendelkezésre álló pénzügyi források elégtelensége miatt kezdeményezte a fenntartó a KSZR-hez való csatlakozást.
E változások eredményeként 2017. január 1-jén a megye 216 településének 93%-a a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 13 városunk és két községünk (Gencsapáti, Táplánszentkereszt) szerepel."A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2016. évi munkaterve

"Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáférésének biztosításával, rendezvényeivel támogatja a város és a megye területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését. Ennek érdekében tervezi meg 2016. évi gyűjteményfejlesztését, szerzi be időszaki kiadványait, szervezi rendezvényeit."A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016. évi munkaterve

"A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy a megye kistelepülésein élőknek közvetve vagy közvetlenül minőségi könyvtári szolgáltatásokat biztosítson. Vas megye aprófalvas településszerkezete (13 város és 203 község), a folyamatosan fogyó és öregedő népesség megfelelő könyvtári ellátását a KSZR biztosíthatja.
A KSZR feladatellátásába – 2015-höz hasonlóan – hat városi könyvtár (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár) bevonását tervezzük, a hatékony és gazdaságos szolgáltatásszervezés érdekében. A városi könyvtárak bevonása természetesen nem változtat a Berzsenyi Könyvtár teljes körű, a KSZR működtetésében vállalt teljes körű szakmai és pénzügyi felelősségvállalásán.
2016-ban szolgáltatásszervezésünknek továbbra is elsődleges prioritása a folyamatos, helyi igényekhez igazodó dokumentum-ellátás, a választék bővítése a kihelyezett gyűjtemények meghatározott részének rendszerszerű cseréjével. Második helyen a közösségi szolgáltatások állnak."

 
 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2015. évi munkaterve

"Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtár népszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A
4 központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat..."A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2015. évi munkaterve

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszeréhez 2015-ben Vas megye 198 települése tartozik. 2014-ben három újabb önkormányzat kötött Együttműködési megállapodást könyvtárunkkal. Közülük egy, Gersekarát az elmúlt években intézményesített keretek között próbált eleget tenni helyi ellátási kötelezettségének. A rendelkezésére álló pénzügyi forrásból azonban könyvtára folyamatos fejlesztését, dokumentum-ellátását nem tudta biztosítani, illetve a könyvtári működés alapdokumentációja sem állta volna ki egy szakértői vizsgálat próbáját. Iklanberény és Zsennye esetében a tavalyi év végén megkötött megállapodás egy a ’70-es évek óta fennálló ellátási hiányt szüntetett meg telepített szolgáltató helyek újbóli létrehozásával. E változások eredményeként 2015. január 1-jén a megye 216 településének 92%-a a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 13 városunk és öt községünk (Gencsapáti, Hegyfalu, Nádasd, Rum, Táplánszentkereszt) szerepel..."Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-06-05 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap