A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Horvát / Hrvatskih


Predstavljanje naše knjižnice

Knjižnica Daniel Berzsenyi

H-9700 Szombathely, trg Dr. Jozsefa Antalla 1.

Mađarska

web stranica  www.bdmk.hu ; www.vasidigitkonyvtar.hu
e-mail             bdmk@bdmk.hu

Ravnateljica:    Éva Nagy

e-mail            evanagy@bdmk.hu

 

telefon:   36-94-513-530

faks:        36-94-513-531

 

uzdržavatelj:

Skupština Samouprave županije Vas i Samouprava grada sa pravom županije Szombathely

 

Godina osnivanja:

1880

 

mjesta usluge:

središnja zbirka i 5 podružnih knjižnica

 

funkcije:

Središnja knjiznica sa svojim podružnim knjižnicama pruža cijelovitu (osnovnu i srednjeg stupnja) uslugu javne knjižnice, sa organiziranjem prikupljanja i kolektiviziranja općeg kruga i sa diferenciranim uslugama sa ravnanjem ka lokalnim i područnim uvjetima, zahtjevima.

-          mjesto čuvanja obveznih primjeraka

-          arhivna knjižnica Županije Vas

-          gradsko i mjesno povjesno-dokumentacijsko središte

-          istražno mjesto javne zbirke

-          središnja knjižnica županijske mreže samoupravnih knjižnica

-          središte nacionalno-manjinske i pokretne knjižnice

-          nastavna knjižnica

-          uslužna zbirka Zemaljskog sustava dokumentacijske opskrbe

-          kolektiviziranje izdanja Radne zajednice Alpe-Jadran, Instituta Goethe i British Councila

 

Zgrada

Površina:                4493 m2

Čitateljski prostor: 1702 m2

 

Izgrađeno prema planovima Laszloa Medvedt-a otvorena 12. prosinca 1970. godine, a 2001-2002. proširena i obnovljena pomoću držvane potpore.

 

Arhitekti:                    Istvan Kiniczky

                                Ernőné Tölgyesi

Unutrašnjost:              Melinda Fülöp-dr. Labdi

grafički oblik institucija: Tamas Otto Sellyei

 

Fond

 Zbirka sadrži približno pola milijuna primjeraka knjiga, časopisa, nosača slika i zvuka, filmova, nota i rukopisa. Broj godišnjih pretplata povremenskih izdanja je petsto.

Posebna zbirka: Savariensia, lokalno- povjesna zbirka

 

Katalozi

-          abecedni i stručni katalozi knjiga, periodika, glazbenih ploča i kaseta, videokaseta i diafilmova

-          bobliografski katalog zbirke Saveriensia, od 1991. i na računalu, od 2002. godina u integriranom sustavu Olib

-          OPAC: glazbena djela od 1997, cijelokupni porast primjeraka od 1999. godine, retrospektivna konverzija ranijih  rekorda je u tjeku

 

Retrospektivna konverzija zbirke Savariensia i rekorda starih knjiga i nota je u tjeku.

 

Radno vrijeme središnje knjižnice:

 

usluga za odrasle, glazbena zbirka i zbirka medija:

ponedeljak:        12-19 sati

utorak-petak:     10-19 sati

subota:             10-17 sati

 

Dječja zbrika:

ponedjeljak:       12-19 sati

utorak-petak:     10-19 sati

subota:             10-17 sati

 

prizemlje za čitače novina:

ponedjeljak-petak:          8-19 sati

subota:                         8-17 sati

 

Upotreba knjižnice i usluge:

 

Prizemlje: bez registracije, besplatan ulaz

-          čitanje novina: najsježije zemaljske i lokalne dnevne i tjedne novine već ujutro od 8 sati

-          garderoba: za preostore na katu je obavezna

-          Informacije: pomoću knjižničara može dobiti upute za korištenje knjižnice, može se upisati i preuzeti iskaznicu za 4 godine

-          Kafić Sindbad nudi osvježenje u ugodnom ambijentu

-          izložni prostor: daje mjesto izložbama, priredbama

 

Prvi kat

-          posudbeni prostor:  izdavanje, preuzimanje i povratak izabranih dokumenata kod pulta za evidenciju. Tu se može tražiti fotokopiranje, predbiljebu i korišćenje računala. U ovom prostoru se mogu izabrati i posuditi knjige lijepe književnosti, stručne literature, na stranom jeziku i knjige za lakšu razonodu, bestsellere. Kut British Councila nudi izdanja o Velikoj Britaniji, opće, turističke i školske informacije, a kao darovi Instituta Goethe na raspolaganje stoje izdanja jezičke knjige, kasete, nastavna pomagala i razni dokumenti koji prestavljaju njemačko društvo i kulturu na ovom katu. Uvjet korišćenja ovih sadržaja je važeća iskaznica ili dnevna ulaznica za istraživače.

 

Drugi kat

-          čitaonica: blizu 10000 svezaka priručnika, leksikona, riječnika stoji na raspolaganje uređeno po granama nauke. Najsvježe informacije se mogu dobiti pomoću baza podataka i stručnih časopisa. Može se naručiti sakupljanje materijala i praćenje pojavljivanja novosti i tema za određenu cijenu. Za neometeni rad možemo osigurati posebnu sobu za istraživanje.

-          Zbirka Savariansia: naša značajna zbirka na temu lokalne povjesti i mjesna događanja. Književnost o Županiji Vas broji oko 12000 svezaka, o čemu pored kataloga i CDROM daje informacije (Književnost Županije Vas 1965-2000)

-         zbirka nosača zvuka, slika i medija: zbirka stoji na raspolaganje svim ljubiteljima klasične i zabavne glazbe i filmske kulture. Mogu se posuditi glazbene ploče, kasete, cd, video kasete, DVD-i, audio i videomaterijal za učenje jezika, razne note, glasne knjige.

 

Treći kat  

-         tu se nalazi skladište knjiga i časopisa. Prethodni brojevi novina, časopisa, stručne literature, viški primjerci raznih knjiga se skladište u ovom prestoru. Korištiti se može ispunjenjem molbe.

 

Usluge

-         posuđenje elekronskom evidencijom, u lokalnoj mreži (knjige, godište časopisa, ploče, kasete, diafilmovi, videofilmovi, cd-i, dvd-i)

-          e-administracija

-          predbilježba

-          posuđenje između knjižnica

-          mjesna upotreba u čitaonici

-          korišćenje interneta i računala

-          informiranje, davanje stručnih savjeta

-          usluge reprografije

-          priredbe (predstave, anketi, izložbe)

-          izdanja (kurentne i retrospektivne bibliografije)

-          primanje središnjih usluga

-          socijalne usluge: posuđivanje kod kuće,posudba  glasnih knjiga i očitavača nosača zvuka

 

Redovita izdanja

-          Književnost Županije Vas, Bibliografija i repertorij

-          Izvještaj Knjižnica Županije Vas

-          serija Bibliografije Županije Vas

 

Svoje baze podataka

-          baza podataka-VAS (književnost mjesne povjesti Županije Vas)

-          Književnost Županije Vas (VMI) Bibliografija i repetitorij 1965-2000 (CDROM, online OPAC)

-          elektronski katalog, OPAC

-          web stranica : www.bdmk.hu

 

Regijske usluge

Knjižnica Daniel Berzsenyi pored zadataka javne knjižnice – u suradnji sa gradskim knjižnicama – pomaže sa uslugom informacija i dokumentacija, djelatnošću metodike, stručnom savjetovanju, istražnoj i inicijativnoj djelatnoišću u uspješnom djelovanju. Organizira suradnju izmjeđu knjižnica (razvojni planovi, priredbe) i posređuje središnje zemaljske usluge gradskim i seoskim knjižnicama.

Ove zadatke unutar institucije kordinira i nadgleda Tajništvo stručnog savjetništva i opskrbnog sustava

 

Djelatnici

Tiborne Nemeth             glavna savjetnica, regionalna kordinatorica

Boglarka Leber                književničarka

Kitti Vamos-Viragh           književničarka

 

 Kontakti

Knjižnica Daniel Berzsenyi

H-9700 Szombathely, trg  Dr.  Jozsef Antall

telefon: +3694/513-539

e-mail: szet@bdmk.hu

 

Usluga domumenata

Naša knjižnica osigurava pristupnost svim onim dokumentima, koji nisu u evidenciji knjižnice, kojoj su potrebne. Dotični dokument možemo proslijediti u originalu, kopiju ili elektronski. posudba originalnih primjerak je besplatna (poštarinu vraćanja plaća dotična knjićnica). Vrijeme posudbe je mjesec dana. Može se jednom produčiti, ako nema predbilježbe na naručeno djelo. Prilikom šaljenja kopije, traži se uplata troškova kopiranja i poštarine od naručitelja. Knjižnice koje su članovi Višeciljnog Udruženja Mikroregije Szombathelya međuknjižničj relaciji ne plaćaju za posuđuvanje, troškove se plaća  normativa mobilne knjižnice. Spomenutim knjižnicama uslugu vrši Tajništvo stručnog savjetništva i opskrbnog sustava.

 

Usavršavanje,  naobrazba

Naša knjižnica brine se o izvanškolskim usavršavanjima i naobrazbi. Organizira 40 satne tečajeve književničara osnovnog stupnja. Djelomično unutar programa mobilne knjižnice a djelomično putem natječaja redovito se priređuju tečajevi za rukovanje sa računalom, za rukovanje s internetom i za e-administratora.

 

Maloregionalna služba mobilne knjižnice

U smislu ugovora sklopljenog sa Višeciljnim Udruženjem Mikroregije Szombathely pružamo knjižnicama manjih naselja uslugu stručnu i tehničku pomoć. Vršimo nabavku novih dokumenata, djeljenje, ispostavu, i mjenjanje određeni fond knjiga prema planu između uslužnih mjesta. Prilikom uručenja novih knjiga pregledamo postojeći fond, preberemo neaktualna i uništena djela, škartiramo ili obnavljamo ih. brinemo se za pravilno dokumentiranje, za evidenciju podataka prometa kjnižnice, i za opskrbu potrebnih formulara.

Radi sustavnog funkcioniranja regionale opskrbe dokumentacijom inventura se vrši integriranim knjižničkim sustavom OLIB 7.5, i tako omogućujemo i praćenje promjena i informiranje na web starnici intitucije. (http://www.bdmk.hu)

Pored opskrbe dokumentacije pomažemo i zadovoljavanje informativog zahtjeva stanovništva  i prosljeđujemo usluge mađarskog knjižničarskog sustava. Ravnajući  prema lokalnim zatjevima uobičajenim putem ili elektronski ( u elektronskom katalogu bazi podataka Književnost Županije Vas

na http://www.bdmk.hu ili http://www.vasdigitkonyvtar.hu) dajemo informacije o mjestu i naselju potražnje. U slučaju da se nemože ispuniti zahtjev sa postojećim fondom knjiga na licu mjesta pomažemo organiziranje međuknjižničko posuđivanje (36-94-513-539, szet@bdmk.hu).

Surađujemo kod organizacije, izvršenju, disponiranju knjižničkih programa, priredaba, izrađujemo reklamni materijale za knjižnice.

 

Prema unatprijed izvršenim ispitanjem zahtjeva organiziramo u naseljima besplatne tečajeve rukovanja sa računalom i internetom, ili organiziramo dječje programe, zanimanja.

 

Od 39 naselja Maleregije Szombathelya 33 su naši partneri mobilne knjižnice: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár (Gornji Četar), Gyanógeregye, Horvátlövő (Hrvatske Šice), Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda (Narda), Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttős, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa (Petrovo Selo), Tanakajd, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát.

 

Kordinacija

O programima stručnog razvijanja koji su izrađeni u okviru Knjižnice Danijel Berzsenyi sazivamo stručne skupove za suradnike u županiji i regiji, radi usklađenog rada. Istim ciljem izlazi i četvrtgodišnja periodika Izvještaj Knjižnica Županije Vas.

Godišnje 2-3 puta pozivamo na sastanak ravnatelje gradskih knjižnica županije, unaprijed dogovorenom tematikom ili o aktualnim pitanjima (zajednički programi, usavršavanje, natječaji, statistika).

Pomoću centralno sastavljenih formulara sakupimo, kontroliramo, prebrojimo, sumiramo godišnje podatke učinka sviju samoupravnih i stručnih knjižnica, i proslijedimo Knjižničkom institutu.

O najvažnijim podacima prometa županijskih knjižnica može se informirati na web stranici pod točkom „közérdekű adatok” „javni podaci”.

Za podnešenje zahtjeva za podizanja interesa javljamo podatke povekšavanje knjižnog fonda na popisu javnih knjižnica.

 

Vezanje, umnožavanje, uređivanje izdanja

Naša radiona za vezanje regionalno nudi uslugu za uvezanje oštećenih knjiga i časopisa. U slučaju slobodnih kapaciteta primamo narudžbe i izvan knjižnice. Usluga se naplaćuje. Domaća tiskara prema unaprijed dogovorenoj ponudi uređuje i umnožava naručene male tiskanice (pozivnice, plakate, obavjesti, općekorisna izdanja).

Za uslužno područje maleregije uslugu vezanja, uređivanje i tiskanje izdanja materijalna sredstva osiguravamo iz normative mobolne knjižnice.

 

Narodnosna knjižnička služba

Krug manjiskog djelovanja opskrbnog sustava Knjižnice Daniel Berzsenyi prema godine  1997. zakona CXL. paragrafa 66. odjeljka 2. točke c odnosi se na cijelu županiju Vas. Prema popisu stanovništva 2001. godine znači služenje 4260 osoba. Na njemačkom, slovenskom i hrvatskom govornom području imamo opskrbni sustav, dok cigansku književnost prikupljamo u centralnu zbirku.

U manjinski opskrbni sustav institucije pripada 17 naselja: 7 hrvatskih (Felsőcsatár-Gornji Četar, Horvátlövő-Hrvatske Šice, Horvátzsidány-Hrvatski Židan, Narda-Narda, Ólmod-Plajgor, Peresznye-Prisika, Szentpéterfa-Petrovo Selo), 5 njemačkih (Kiszsidány, Pornóapári, Rábefüzes, Rönök, Vaskeresztes), 1 njemačko-sloveski (Alsószölnök), 4 slovesnkih (Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Rábatótfalu, Szakonyfalu).

Kod organiziranja opskrbe domumentima spomenutih naselja vodimo brigu istodobno o nabavavljanju izdanja na književnom jeziku i na dijalektu.

 

Priredbe

Naše  programe, priredbe, predavanja, serije predavanja i njihovu kordinaciju vršimo privremeno, godišnje, kontinuirano prema zahtjevima sa naselja.

 

Knjižnižki dan sela – Županija Vas

2006. godine započeta serija programa je vrlo uspješna i popularna, u kojoj predstavljamo stanovnicima uslužnog područja raznolikost i mnogostranost opskrnog sustava knjižnice preko ponude županijske i gradskih knjižnica, a djelomično se povezujemo sa Informatičkim i knjižničkim Savezom i njihovom serijom priredaba pod imenom „Udruženje knjižnica za društvo” koje se proglašava svake godine najesen.

 

Škrinja priča

Serija programa za djecu pokrenuta je 2006. godine. Više za učenike nižih razreda je priređeno zanimanje, koje se osvarilo uz pomoć Maleregije Szombathely. Škrinja priča sastoji se od 14 priča, među kojima se nalaze mađarske narodne priče i klasične priče iz svijetske književnosti. Na zanimanjima obrađuju se ove priče sa brojnim zadacima, zagonetkama, igrama, i pomoću ručnih radova glavni likovi i likovi iz priče se i modeliraju. Stalne elemente Škrinje priča stoje na raspolaganje knjižnicama uslužnog područja, samo nabavka repromaterijala je njihov trošak.

 

Županijski dan knjižnice

Stručni dan održava se od 1995. godine za knjižničare uvijek u aktualnoj tematici na principu rotacije, tako se pruža mogućnost predstavljanja domaćina.

 

Svećani tjedan knjige

Od strane Udruge mađarskih izdavačkih kuća knjiga i u određenom terminu u slučaju aktiviteta partnerskih knjižnica priređujemo u županiji prezentacije knjiga, sastanke pisca-publike, dediciranje i još razne programe vezane za knjige, za književnost za čitanje.

 

Izbor iz kulturno-povjesnih vrijednosti

U raznim tematikama djelatnici čitačke službe sastavljaju razne kratka multimedijalna predavanja za izvanredni nastavni sat, za manja društva, za staračke domove, za klubove umirovljenika. Teme su: Arboreti, Biblija, Transilvanija, Palače, Dvorci, Crkve. itd.

 

Digitalni arhiv županijskij naselja

Knjižnica Daniel Berzsenyi na osnovu svoje zbirke Savariensia uz postojeća izdanja o pojedinim naseljima sastavlja  CDROM-ove za njihov potpuniji pregled povjesti. Redateljica serije je dr. Marta Toldi-Pallosi, redatelj Adam Czupi. Na određenim naseljima zbirku CDROM-a prezentiramo naselju. Za sad digitalni arhiv je izvršen za slijedećea naselja: Gencsapáti, Vép, Rum, Táplánszentkereszt, Torony, Vasszécseny, Sorkifalud, Ják.

 

Razni programi za djecu 

Prema zahtjevima i materijalnih mogućnosti organiziramo sastanke pisca-publike, lutkarske predstave, igraonice, takmičenja

 

Stručno savjetovanje

Prema zahtjevima nudimo stručno savjetovanje za knjižnice, i samouprave u slučaju izgradnje, proširenja, uređenja, funkcioniranja, dajemo stručno mišljenje za razne projekte, natječaje, stručne programe.

 

   

 

 


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-06-05 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap