A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Keresés a könyvtár katalógusában - OPAC
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Fiókkönyvtáraink
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Beszámolók és jelentések
A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2018. évről

"A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár – a minőségpolitikájában rögzítettek alapján – kötelességének tartja, hogy az egyének és a közösségek számára eredményes könyvtári szolgáltatást nyújtson. A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs- és kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését. Célul tűztük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk. A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását, és rendszeresen vizsgáljuk használóink elégedettségét, az olvasói panaszokat elemezzük, és gondoskodunk a hibák kijavításáról."A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2017. évről


"A Berzsenyi Dániel Könyvtár eleget téve az összetett könyvtárhasználói igényeknek, hatókörét a szolgálandó közösség körében folyamatosan bővíti. Gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva keresi és fejleszti azokat az együttműködési formákat, amelyek segíthetik használó közönségének magas minőségű könyvtári ellátását. A szolgáltatásmenedzsment bevonja alkalmazási körébe az interneten elérhető információkat, adatbázisokat. Ugyanakkor, a tudásmegosztás elvét gyakorolva, tartalomszolgáltatásként közkinccsé teszi az egyedi tudástartalmat jelentő Vas megyei helyismereti kulturális örökséget a világhálón. Esélyegyenlőségi programja segíti a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdését, a fizikai, földrajzi, szociális hátránnyal élők integrálódását a tudásalapú információs társadalomba, az élményszerű olvasás népszerűsítését és a digitális analfabetizmus csökkentését. A használóképzési tevékenységével és a digitális írástudás terjesztésével részese az életen át tartó tanulásnak, a tanulási készségek megőrzésének, ill. kialakításának a társadalom különböző csoportjaiban. Közösségi és egyéni élményt nyújtó programjaival népszerűsíti az intézményt, a gyűjteményt, az irodalmat, a művészeteket és a tudományt. Harmadik helyként és információs központként a társadalmi integrációt segíti."

A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2016. évről


"A könyvtár látogatottsága, gyűjteményének igénybevétele a megyei könyvtárak között kiemelkedő. 2016-ban a könyvtárat aktívan használók száma 12 843 (2015-ben 11 846), ez 108 %-os növekedés (olvasóarány 16,5%). Továbbra is jellemző a családi kölcsönzés, ami azt jelenti, hogy egy beiratkozott olvasó többek számára válogat...
A könyvtári látogatások száma: 506 554 ebből személyes: 208 146 (2015: 472 899/ 206 026). Még nagyobb biztonsággal mutatja a kölcsönzött dokumentumok mennyisége az intézmény beágyazottságát: 2016-ban 353 709 egységet kölcsönöztek, 2015-ben 350 534-et. Az ellátandó közösség nagyságához képest ezt kiemelkedő érdeklődésnek érezzük (lakosonként 5 dokumentum).
A statisztikai adatok összehasonlítása azt is bizonyítja, amit a családi kölcsönzésről feltételezünk: 1 beiratkozott olvasó átlag 16 alkalommal kereste fel a könyvtárat és 28 dokumentumot vitt magával. Napi átlagban személyesen 710 látogató kereste fel az intézményt és 1207 dokumentumot kölcsönzött."A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer beszámolója a 2016. évről


2016. január 1-jén a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak 199, a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet hatálya alá tartozó településsel volt együttműködési megállapodása. A szerződést kötő községi önkormányzatok száma év végéig kettővel bővült (Nádasd, Rum). Vas megyében a KSZR a teljes lakosság 36%-nak könyvtári ellátását oldotta meg (90 742 fő) tavaly, míg 17 településen nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő intézmények biztosították a könyvtári szolgáltatást (13 város [potenciális használói kör 156 211 fő], négy község (Gencsapáti, Táplánszentkereszt – Nádasd, Rum [2017-től KSZR szolgáltató helyek) [potenciális használói
kör 7 744 fő]).
A KSZR szolgáltató helyek 68%-a (136) olyan településen működött, ahol a lakosságszám nem érte el az 500 főt (az e körben ellátandó népesség 34 948 fő). Jellemző módon a városok közül hét (Bük, Csepreg, Jánosháza, Őriszentpéter, Répcelak, Vasvár, Vép) lakossága alatta maradt az 5 000 főnek.A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2015. évről

"Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtárnépszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat."A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer beszámolója a 2015. évről

"2015. január 1-jén a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak Vas megye 198 önkormányzatával volt könyvtárellátási szerződése. Szolgáltatási rendszerünkhöz a megye településeinek 92%-a tartozott. 2014-hez képest a KSZR-hez kapcsolódó községek köre Gersekarát, Iklanberény és Zsennye csatlakozásával bővült. Gersekarát önkormányzata a rendelkezésére álló pénzügyi források hiányossága miatt nem tudta vállalni, hogy továbbra is nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítsa a településen élők könyvtári ellátást. Iklanberény, illetve Zsennye esetében a 70-es évek óta fennálló ellátási hiányt szüntette meg a telepített szolgáltató helyek újbóli létrehozása. A változás eredményeként 2015-re Vas megyében könyvtárilag ellátatlan település nem maradt."


 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár beszámolója a 2014. évről

"A Berzsenyi Dániel Könyvtár életében jelentős mérföldkő volt Pallósiné Dr. Toldi Márta könyvtárigazgató vezetői megbízásának lezárulása és nyugdíjba vonulása. A könyvtár vezetésével töltött 20 év alatt intézménye élén megerősítette a minőségi szolgáltatásokat, modernizációs fejlesztéseket tervezett és valósított meg. A könyvtár épületének 2002-es felújítása és bővítése példaszerű szakmai programja alapján teljesült. A megújult intézmény a város lakói által kedvelt és látogatott kulturális színtér, ahol a napi szolgáltatásokon túl számos értékes könyves programot, kiállítást, rendezvényt valósított meg munkatársai segítségével. Sikeres TIOP és TÁMOP pályázatok segítségével, tervei alapján teljessé vált a könyvtár honlap családja, kiépültek a virtuális szolgáltatások, lehetővé vált a Berzsenyi Dániel Könyvtár 24 órás elérése..."A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer beszámolója a 2014. évről

"2014-ben a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 195 település könyvtári szolgáltatását szervezte. Az ellátandó községek száma 2013-hoz képest Torony községgel bővült. Ez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a könyvtári szolgáltató helyek 67%-a olyan településen működött, ahol a lakosságszám nem érte el az 500 főt. A hatékony és gazdaságos szolgáltatásszervezés érdekében a feladatokat továbbra is hat városi könyvtárral (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár) megosztva végeztük..."
Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Vas Megyei Irodalmi Út
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2020-06-05 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap